Ư-NGHĨA CUỘC TỰ-THIÊU CỦA

THƯỢNG-TỌA THÍCH QUẢNG ĐỨC

 

 

        Năm nay, Phật-Lịch 2557 (Dương-Lịch 2013, Âm-Lịch Quư Tỵ), Mùa Phật-Đản có thêm một tiết-mục đặc-biệt; đó là Phật-Tử khắp nơi chuẩn-bị làm Lễ Kỷ-Niệm 50 năm Cuộc Tự-Thiêu của cố Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức – biến-cố lịch-sử xảy ra vào ngày 11/6 Dương-Lịch 1963 (20/4 Âm-Lịch Quư-Măo).

        Cũng như trong các dịp khác, mỗi khi nhắc đến Cuộc Tự-Thiêu cúng dường Đạo-Pháp, nói lên nguyện-vọng Tự-Do Tín-Ngưỡng và B́nh-Đẳng Tôn-Giáo, của cố Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức, đồng-hương Việt-Nam Hải-Ngoại lại chia ra làm hai phe, kịch-liệt tranh-căi nhau – bên bênh, bên chống – nêu nổi bật lên t́nh-trạng chia-rẽ trong thành-phần năng/hiếu-động giữa giới tín-đồ Phật-Giáo với giới tín-hữu Ky-Tô-Giáo La-Mă.

*

        Các phần-tử hoài-Ngô quá-khích và chống cuộc tự-thiêu của Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức (v́ đă đẩy mạnh phong-trào cho cuộc Cách-Mạng lật đổ Nhà Ngô) đă phịa chuyện Ngài bị chích thuốc mê; nhưng khi thấy có bằng-chứng cụ-thể (tài-liệu của các nhân-vật trong nước, cùng với báo+sách của các kư-giả ngoài nước, chứng-nhân tại chỗ...) cho thấy là Ngài tự ḿnh bước xuống xe-hơi (đương-nhiên già-yếu th́ có người đỡ), tự ḿnh chọn lấy thế ngồi kiết-già, tự ḿnh quẹt ng̣i châm lửa... th́ họ chuyển qua vấn-đề tưới xăng.

         Các nhà làm phim đă cho diễn cảnh tưới xăng: có người cầm một can xăng tưới từ trên xuống khắp người của Ngài. Việc đó là một Sự Thật. Các vị trong cuộc đă viết hồi-kư, tường-thuật diễn-biến nội-vụ. Nhưng người ta cho là một hành-động sát-nhân. Họ quả-quyết đó là Dân-Biểu Nguyễn Công Hoan (đơn-vị Phú-Yên), chỉ v́ Hoan có hoạt-động cho cộng-sản; họ nói cộng-sản thực-hiện cuộc tự-thiêu ấy. Nhưng khi đă rơ người giúp tẩm xăng là một vị khác, th́ họ xoáy vào bằng-chứng là phim chiếu cảnh tưới xăng, tức là thiêu sống, đốt người, phạm tội giết người. Họ đă mặc-nhiên chê-bai/khinh-thường cả một tập-đoàn họ Ngô, anh-minh như thế mà không nhận ra khía cạnh phạm pháp”, yếu-tố buộc tội sát-nhân để trị các tay Phật-Tử tranh-đấu ngay lúc bấy giờ; thế mà Đệ-Nhất Phu-Nhân lại c̣n khoan-khoái sẵn ḷng cung-cấp thêm xăng!

 

         Tóm lại, họ sống ở Mỹ, ở Âu... mà chưa học được ít nhất là một cách-thức tự-nguyện tự-tử trong nền văn-hóa Tây-Phương: Bệnh-nhân nếu thấy không thể sống nổi trong một t́nh-trạng đau-đớn tột-cùng mà các y-sĩ không c̣n cách nào cứu-chữa được nữa, th́ tự kư giấy cho phép thầy-thuốc giúp ḿnh từ-giă cơi đời (giết ḿnh), giải-trừ trách-nhiệm cho người góp tay giúp ḿnh ra đi.

         Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức là một trong các bệnh-nhân/nạn-nhân của bệnh bị đàn-áp. Không chịu đựng nổi bệnh ấy, Ngài đă tự-thiêu, nôm-na là tự-tử (bằng cách thiêu-đốt thân ḿnh). Nhưng Ngài đă không thụ-động xuôi tay phó cho (y-sĩ) người khác làm hết mọi việc, mà Ngài đă chỉ nhờ có một khâu trong chuỗi tiến-tŕnh tự-thiêu mà thôi tẩm xăng để Ngài có thể yên-nghiêm ngồi trong tư-thế kiết-già. Chính tay Ngài đă viết thư gửi lên Ngô Tổng-Thống, chính tay Ngài đă kư giấy tự-nguyện hy-sinh. Di-bút của Ngài miễn-trách cho bất-cứ người nào giúp Ngài cúng dường nhục-thể cho Đạo-Pháp, cho Nguyện-Vọng, Chính-Nghĩa, và Lư-Tưởng Tự-Do Tín-Ngưỡng, B́nh-Đẳng Tôn-Giáo.

         Đệ-Nhất Cộng-Hóa chắc hẳn đă thấy yếu-tố pháp-lư nói trên nên mới cắn răng chịu thua, không làm được ǵ về mặt pháp-lư để trả thù cố Thượng-Tọa và các nhân-vật liên-can đến vụ Tự-Thiêu của Ngài.

*

         Thấy chuyện tưới xăng không đi đến đâu, một người trong nhóm là Ông Matthew Trần, đă chĩa mũi dùi vào Lê Xuân Nhuận, mà ông ấy chú thêm bên cạnh tên tôi mấy chữ tay sai Giao Điểm. Matthew Tran dựa vào mấy câu ghi-chú trong cuốn video Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức Tự-Thiêu để công-kích tôi, tức phản-công các đồng-bào tưởng-nhớ Ngài trong mùa Kỷ-Niệm Pháp-Nạn năm nay.

            

        Trong đoạn bài này, tôi chỉ thu gọn vấn-đề trong một chủ-điểm duy-nhất, đó là ư-nghĩa của các ḍng chữ – tiếng Ư – mà người-xem đọc thấy trên màn-ảnh của một đoạn video mà Ông Matthew Tran nói là  DVD của một kư-giả Ư và hướng mũi tấn-công vào một ḿnh Lê Xuân Nhuận bằng cách nhấn mạnh:

 

     

  

"... Video cũa LXN là video LXN dă ăn cắp cũa một kư giă Ư-dại Lợi (YDL) rồi cắt bơ những fần KHÔNG CÓ LỢI cho việc ngụy tạo: như các fần ghi chú closed caption bằng tiếng Ư..." và " Việc anh LXN che zấu zi ngôn cũa TT Thích Quăng Dức -- qua một DVD cũa một kư giă Ư .. bị tui khám fá và dưa ra ánh sáng -- khi TT TQĐức muốn noái: Ngài făn dối việc vi fạm giáo diều cũa Fật Giáo là: Fật Giáo cấm sát sinh .. kễ că chính băn thân ḿnh ..(tự hũy hoại thân thễ, tự thiêu: self-immolation).

VIDEO language Ư:

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

Mời xem VIDEO trên dây dễ chứng minh là tôi dă không bày dặt ra."

Tham-chiếu 1  

 

*  

        Nguyên tôi có đưa lên mạng một đoạn video mà tôi t́nh-cờ xem được, chiếu cảnh Thượng-Tọa Thích Quảng Đức tự-thiêu mà có lực-lượng Cảnh-Sát của Việt-Nam Cộng-Ḥa giữ-ǵn trật-tự, không cho đồng-bào vào ngăn-cản Cuộc Tự-Thiêu – tức là Cảnh-Sát của Nền Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa đă bảo-vệ cuộc tự-thiêu ấy, công-khai và chính-thức ủng-hộ cuộc tranh-đấu của Phật-Tử Việt-Nam chống lại chế-độ kỳ-thị tôn-giáo của chính-quyền Ngô Đ́nh Diệm.

(xin mở các links này:)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4

Bo Tat Thich Quang Duc (Monge Budista suicidio)

akilasantus akilasantus

Uploaded on Nov 28, 2008 (Akilasantus đăng lên ngày 28/11/2008)

https://www.youtube.com/watch?v=H5FmYyQXVvA

Bo Tat Thich Quang Duc (Monge Budista suicidio)

magnotus1 magnotus

Uploaded on Jun 19, 2010 (Magnotus đăng lên ngày 19/6/2010)

        Nhưng đoạn video này th́ không có các ḍng chữ ghi-chú (closed caption) nào cả, nên Ông Matthew Tran bảo là tôi ăn cắp của kư-giả Ư rồi loại bỏ closed caption không có lợi cho ḿnh.

        Ông Matthew Tran liền đưa lên mạng một đoạn video khác, mà ông ấy cho là của một kư giả Ư thu h́nh được trong giai đoạn bọn gian sư Ấn Quang thực hiện để giết TT Thích Quảng Đức. (xin mở link này:)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg  hoặc

http://www.youtube. com/watch? v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

Thích Quảng Đức

Roberto Italia Roberto Italia

Uploaded on Jun 21, 2009 (Roberto Italia đăng lên ngày 21/6/2009)

*

        Tôi xem lại th́ thấy cũng chính là đoạn video ấy (có Cảnh Sát giúp giữ trật-tự cho Cuộc Tự-Thiêu) nhưng khác là có thêm các ḍng chữ ghi-chú (closed caption) như là tiếng Ư mà thôi.

        Vậy th́ vấn-đề cốt-lơi chỉ là: các ḍng closed caption ấy nói lên điều ǵ.

Theo Ông Matthew Tran th́ ư-nghĩa của chúng là: cố Thượng-Tọa Thích Quảng Đức muốn nói: Ngài phản đối việc vi phạm giáo điều của Phật Giáo là: Phật Giáo cấm sát sinh... kể cả chính bản thân minh... (tự hủy hoại thân thể, tự thiêu: self-immolation).  

Nhóm Matthew Tran níu vào các câu tiếng Ư như một cái phao: kư-giả/tác-giá người Ư của cuốn phim ấy chống-đối cuộc tự-thiêu (gán cho cố Thượng-Tọa Thích Quảng Đức những lời phản-đối cuộc tự-thiêu), tức là Phật-Tử Tranh Đấu không có Chính-Nghĩa, Chính-Nghĩa đứng ở bên phía Đệ-Nhất Cộng-Ḥa.

*

        Tôi chép ra giấy các ḍng chữ Ư liên-quan, rồi dùng Google mà dịch thử ra tiếng Việt th́ thấy kết-quả khác với ư nghĩ của Ông Matthew Tran.

         Tuy nhiên, để cho chính-thức, tôi đă gửi đến Ṭa Đại-Sứ Ư ở Thủ-Đô Washington Ṭa Tổng-Lănh-Sự Ư San Francisco, USA, nhờ họ dịch giùm ra tiếng Anh, th́ được Viên-Chức Lănh-Sự tại Viện Văn-Hóa Ư (Istituto Italiano di Cultura= IIC), ở San Francisco, là Cô Antonia Fraser Fujinaga, gửi vi-thư trả lời tôi như sau:

(màu đỏ là các câu ngoại-ngữ [Ư, Tây-Ban-Nha, và Bồ-Đào-Nha] xuất-hiện trên cuốn video ấy, mà tôi chép lại; màu đen là phần tiếng Anh do Viện Văn-Hóa Ư dịch; màu xanh, chữ nghiêng là phần do tôi dịch thoát ra tiếng Việt):

 

 

 

From: Antonia Fraser Fujinaga <antonia.fraser@esteri.it>
To: nhuanxle@yahoo.com
Sent: Friday, June 21, 2013 5:06 PM
Subject: RE: Self-immolation of Thich Quang Duc (Italian, Spanish and Portuguese translations).

 

Dear Mr Le,

 

I have translated the texts very quickly, just before leaving work, and I attach them in Word format. I thought you might at least like to see them now rather than having to wait until Monday! When I return to work on Monday I will go over them and polish them if necessary (especially the Spanish and Portuguese translations, as those are not my native languages).

 

In case the attachment doesn’t work, I will also paste the text below. In the meantime, I wish you a restful weekend.

 

Kind regards,

 

Ants Fujinaga.

 

Self-immolation of Thich Quang Duc (translated for Le Xuan Nhuan).  

 

Text 1 (translated from Italian).

"Prima di chiudere i miei occhi e andare verso la visione di Buddha

prego il Presidente di essere compassionevole verso il popolo della nazione e incoraggi l'eguaglianza religiosa" Thích Quảng Đức

“Before closing my eyes and going towards the vision of the Buddha, I pray to the President to be compassionate towards the people of the nation and to encourage religious equality” (Thich Quang Duc).

Trước khi tôi nhắm mắt và đi về Cơi Phật, tôi cầu xin Tổng-Thống hăy rủ ḷng từ-bi đối với nhân-dân của nước ḿnh, và hăy xúc-tiến chính-sách b́nh-đẳng tôn-giáo. (Thích Quảng Đức)  

L'immolazione non deve essere considerato suicidio, vietato dal Buddhismo, in quanto privo delle caratteristiche del suicidio

Queste sono mancanza di coraggio di vivere, sanso di sconfitta nella vita e perdita di ogni speranza  

Self-immolation must not be considered suicide, forbidden by Buddhism, because it is bereft of the characteristics of suicide.

These are the lack of the will to live, a sense of defeat in life, and the loss of all hope.

Không nên đồng-hóa tự-thiêu với tự-tử (tự-tử bị Phật-Giáo cấm), v́ tự-thiêu thiếu những đặc-điểm của tự-tử. Những đặc-điểm đó là: thiếu ư-chí để sống, tức là thất-bại trong cuộc sống, và mất hết mọi niềm hy-vọng.

in Thích Quảng Đức al contrario c'era coraggio e ottimismo che il gesto potesse produrre una evoluzione positiva nella società

Infine non era nemmeno un atto di protesta, nella lettera lasciata non si lanciano accuse o recriminazioni,

ma un gesto volta a toccare i cuori e mostrare la situazione per quella che è. In questo si tratta di un atto di compassione

Thich Quang Duc, on the contrary, exhibited courage and optimism that this gesture could cause society to evolve in a positive manner.

Ultimately it was not even a gesture of protest: in the letter he left behind, there are no accusations or recriminations, but [indications of] a gesture intended to touch hearts and show the situation for what it really was. As such, it was an act of compassion.  

Thích Quảng-Đức, ngược lại, đă biểu-lộ ḷng dũng-cảm và tinh-thần lạc-quan rằng hành-động này có thể là động-lực thúc-đẩy xă-hội tiến-triển theo chiều-hướng tích-cực.

Trên hết, nó càng không phải là một hành-động phản-đối: trong bức thư Ngài để lại, không hề có những lời buộc tội ai hoặc tố-cáo lẫn nhau, nhưng có (những biểu-lộ của) một hành-động nhằm làm rung-cảm những tấm ḷng, và nói lên cái t́nh-huống trong đó nó đă thực-sự xảy ra. Như thế th́ nó là một động-tác từ-bi.

Dopo la morte, il corpo di Thích Quảng Đức fu nuovamente cremato. Il fatto che tra le ceneri fosse ritrovato intatto il cuore convinse definitivamente i buddhisti del valore della sua compassione e da allore viene venerato come bodhisattva

After his death, Thich Quang Duc’s body was cremated again. The fact that his heart was found intact among his ashes decisively convinced Buddhists of the value of his compassion, and since then he has been venerated as a Bodhisattva.

Sau khi Ngài viên-tịch, thi-thể của Thích Quảng Đức lại được hỏa-thiêu một lần nữa. Trong đống tro tàn, Trái Tim của Ngài vẫn c̣n nguyên-vẹn; sự-kiện đó có giá-trị tuyệt-đối thuyết-phục các Phật-Giáo-Đồ về ư-nghĩa của ḷng từ-bi của Ngài, và do đó Ngài đă được sùng-kính như một vị Bồ Tát.

 

Text 2 (translated from Italian).

atto di compassione di un monaco che si fa bruciare vivo 

Act of compassion by a monk who allows himself to be burnt alive.

Hành-động thể-hiện đức Từ-Bi của một vị tăng đă tự-nguyện cho ḿnh được thiêu sống.

 

Text 3 (translated from Spanish). [đoạn này là tiếng Tây-Ban-Nha]

Thich Quang Duc: Antes de cerrar los ojos y dirigirme hacia la figura de Buda, suplico respetuosamente al presidente Ngô Đ́nh Diệm que tenga compasión de los habitantes de la nación y que desarrolle una igualdad religiosa... Llamo a los venerables reverendos, miembros de la sangha y predicadores budistas para que se organicen y hagan ofrendas con el objetivo de proteger el budismo. 

[Om Mani Padme Hum. No hagas nada dañino; Haz solo el bien, Entrena tu mente: Esta es la enseñanza del Buda.]

Thich Quang Duc: “Before closing my eyes and directing myself towards the image of the Buddha, I respectfully implore the President Ngo Dinh Diem to have compassion towards the inhabitants of the nation and promote religious equality… I call upon the venerable reverends, members of the Sangha and Buddhist preachers, to organise and make offerings with the protection of Buddhism as their goal”.

[Om Mani Padme Hum. Do no harm; Do only good, Train your mind: This is the teaching of the Buddha].

Thích Quảng-Đức: Trước khi tôi nhắm mắt và nương ḿnh về Cơi Phật, tôi thành-kính van-xin Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm hăy rủ ḷng từ-bi đối với đồng-bào trong nước, và đẩy mạnh tiến-tŕnh b́nh-đẳng tôn-giáo... Tôi kêu gọi các Tôn Đức Tăng Ni, Tăng-Già và Đạo-Sư, hăy chấn-chỉnh và cúng dường mà cứu-cánh là bảo-toàn Phật-Đạo.

[Án Ma Ni Bát Di Hồng. Không làm việc hại; Chỉ làm việc thiện; Hăy lo tu tập đạo-đức và tinh-thần: Đó là giáo-lư của Đức Phật]

   

Text 4 (translated from Portuguese). [đoạn này là tiếng Bồ-Đào-Nha]

Protesto silencioso Thich Quang Duc, nascido em 1897, foi um monge budista vietnamita que se sacrificou até a morte numa rua movimentada de Saigon em 11 de junho de 1963. Seu ato foi repetido por outros monges. Enquanto seu corpo ardia sob as chamas, o monge manteve-se completamente imóvel. Năo gritou, nem sequer fez um pequeno ruído. Thich Quang Duc protestava contra a maneira que a sociedade oprimia a religiăo Budista em seu país. Após sua morte, seu corpo foi cremado conforme à tradiçăo budista. Durante a cremaçăo seu coraçăo manteve-se intacto, pelo que foi considerado como quase santo e seu coraçăo foi transladado aos cuidados do Banco de Reserva do Vietnă como relíquia. 

Silent protest. Thich Quang Duc, born in 1897, was a Vietnamese Buddhist monk who sacrificed his life on a busy Saigon street on the 11 th of June 1963. His act was emulated by other monks. As his body was consumed by flames, the monk remained completely immobile. He did not cry out, nor did he emit even the slightest sound. Thich Quang Duc was protesting against the manner in which society was oppressing the Buddhist religion in his country. After his death, his body was cremated in accordance with Buddhist tradition. During his cremation, his heart remained intact, and consequently he was considered as something akin to a saint, and his heart was entrusted to the Reserve Bank of Vietnam as a relic.

Kháng-nghị ôn-ḥa. Thích Quảng-Đức, sinh năm 1897, là một tu-sĩ Phật-Giáo đă hy-sinh mạng sống của ḿnh trên một đường phố nhộn-nhịp ở Sài-G̣n vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Hành-động của Ngài đă được nhiều nhà-sư khác tiếp-nối noi theo. Trong lúc ngọn lửa phủ chụp toàn-thân ḿnh, nhà-sư vẫn giữ hoàn-toàn bất-động. Ngài không kêu la, dù là phát ra một âm-thanh nhỏ. Thích Quảng-Đức phản-đối t́nh-trạng xă-hội đàn-áp Đạo Mầu của Đức Phật trên quê-hương ḿnh. Sau khi qua đời, thi-hài của Ngài đă được hỏa-táng theo truyền-thống Phật-Giáo. Qua quá-tŕnh hỏa-thiêu, Trái Tim của Ngài vẫn c̣n nguyên-vẹn, và do đó Ngài được sùng-kính tương-tự một vị Thánh, và Quả Tim của Ngài đă được kư-thác vào Ngân-Hàng Dự-Trữ của nước Việt-Nam để được bảo-tồn như một di-sản của quốc-gia.

 

Antonia Fraser Fujinaga

Istituto Italiano di Cultura (IIC)

814 Montgomery Street

San Francisco, CA 94133

(+1) 415 788 7142

 

 

 

*

  

        Tóm lại, v́ Ông Matthew Tran cứ đem đoạn video ấy ra làm bằng-chứng, phương-tiện (như một cây gậy) để chống lại Cuộc Tự-Thiêu của cố Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức, và quyết  thắng tôi (một cá-nhân Lê Xuân Nhuận mà ông ấy ghi là  tay sai Giao Điểm) về một chuyện nhỏ – là mấy ḍng chữ ghi-chú tiếng Ư trong đoạn video liên-quan – nên ông ấy bị  gậy ông đập lưng ông, không những đă không thắng tôi mà lại c̣n đại-bại trước toàn-thể cộng-đồng (mọi người xem đoạn video ấy) về một chuyện lớn – là:

         (1) đoạn video ấy đă chứng-tỏ rằng Cảnh-Sát của Đệ-Nhất Cộng-Ḥa đă đứng về phía Phật-Tử Tranh-Đấu chống độc-tài kỳ-thị tôn-giáo, và 

         (2) viên kư giả Ư (tác-giả DVD ấy) qua các ḍng chữ ghi-chú tiếng Ư (và Tây-Ban-Nha, Bồ-Đào-Nha) đă xác-nhận Chính-Nghĩa của Phong-Trào quần-chúng Nam Việt-Nam chống chế-độ độc-tài Ngô Đ́nh Diệm, mà đỉnh điểm là Cuộc Tự-Nguyện Tự-Thiêu của cố Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức vậy.

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN     

 

Tham-Chiếu 1:

  

From: Fanxico Tran <vneagle_11@yahoo.com>
Sent: Friday,
February 3, 2012 6:53 AM
Subject: Matthew Trần:......// Lê-Xuân-Nhuận, T
ên Việt Gian Lộ Mặt    

 

Cùng quư thân hữu dộc giă chân chính,

- Việc anh LXN che zấu zi ngôn cũa TT Thích Quăng Dức -- qua một DVD cũa một kư giă Ư .. bị tui khám fá và dưa ra ánh sáng --khi TT TQĐức muốn noái: Ngài făn dối việc vi fạm giáo điều cũa Fật Giáo là: Fật Giáo cấm sát sinh .. kễ că chính băn thân ḿnh ..(tự hũy hoại thân thễ, tự thiêu: self-immolation).

VIDEO language Ư: 

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

Mời xem VIDEO trên dây dễ chứng minh là tôi dă không bày dặt ra.

 

 

From: Matthew Tran <vneagle1@yahoo. com>
Subject: Video clip Lê Xuân Nhuận (LXN) cho là người ta zàn zựng sau nầy, chính là cũa một kư-giă Ư thu dược rồi anh ta sữa lại (loại bơ fần closed caption không có lợi cho ḿnh) trong giai doạn bọn gian sư Ấn Quang thực hiện.

Date: Sunday, March 14, 2010, 2:03 PM

 

Matthew Trần:

 

- Video clip Lê Xuân Nhuận (LXN) cho là người ta zàn zựng sau nầy, chính là cũa một kư-giă Ư thu h́nh dược trong giai doạn bọn gian sư Ấn Quang thực hiện dễ giết TT Thích Quăng Dức, LXN sữa lại (loại bơ fần closed caption không có lợi cho ḿnh 

 

Theo tôi -- và xin mọi người quan sát --

 

- Video cũa LXN là video LXN dă ăn cắp cũa một kư giă Ư-dại Lợi (YDL) rồi cắt bơ những fần KHÔNG CÓ LỢI cho việc ngụy tạo: như các fần ghi chú closed caption bằng tiếng Ư .. zài că trang. Tôi dă fỗ biến rồi. Tui không hiễu dược tiếng Ư ..nhưng căn cứ vào cách zan zối cũa LXN.. cắt bơ fần closed caption cũng dă cho thấy: "lạy ông tui ỡ bụi nầy rồi" . ...

 

- Cái video cũa kư giă Ư thu h́nh từ góc dường (quây lưng vào ṭa Dại Sứ Cao Mên) ..dứng trên fần lề dường.. sau lưng dám tăng nhân dang bao quanh vị trí TT TQD bị dốt. Video nầy bị LXN ăn cắp và edit bằng cách loại bơ hoàn toàn fần closed caption không có lợi cho ză. ...

 

http://www.youtube. com/watch? v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

Matthew Trần   

Trở lên  

 

Xem thêm:

http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Quang_Duc  

https://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8

 

 

Lê Xuân Nhuận

Lui Cửa Trước