THÁNH KINH TẠI VIỆT NAM

 

I

Thánh Kinh của Ky-Tô-Giáo

 

        Tôi không thấy Người Việt Quốc Gia có bản tiếng Việt của bộ Thánh Kinh của Ky-Tô-Giáo La Mă (Công Giáo).

 

        Ngay chính ông Trương Tiến Đạt, một người nghiên-cứu rất kỹ Thánh Kinh Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo), mà cũng chỉ dùng bản tiếng Việt của bộ Kinh Thánh của Tin Lành mà thôi.

        Trong Bản Tin “Tiếng Loa Cảnh Báo” số 1 mà ông Trương Tiến Đạt gửi cho tôi vào năm 1999, ở trang 31, ông ấy viết: “Kinh Thánh (Bible) là bộ sách gồm 66 cuốn”.

        [Ở dưới nhan đề Mục Lục (Contents) trong bộ Tân Thánh Kinh của Mỹ (The New American Bible), phía Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo), họ có ghi chú: “The books of the Old and New Testaments...) nghĩa là các “sách” của các kinh Tân và Cựu Ước.

        Ở cuối bộ Kinh Thánh (The Holy Bible), phía Tin Lành, họ có viết: “The Bible is a library of books...) nghiă là Kinh Thánh là một thư-viện “sách.

        Nhưng v́ các sách (books) ấy chỉ được in chung liền với nhau trong mỗi phần (và cả 2 phần Tân và Cựu Ước cũng thường được in chung liền với nhau trong một “bộ” Thánh Kinh hoặc Kinh Thánh), chứ không in riêng từng cuốn một; vậy chữ “book” nên được dịch ra là “sách” thay v́ là “cuốn”].

        Như thế, “bộ” (toàn-bộ, trọn bộ, đầy-đủ) Thánh Kinh (hoặc Kinh Thánh) gồm có 2 phần (kinh Cựu-Ước và kinh Tân-Ước), và mỗi phần (kinh) th́ có nhiều “sách” (thí-dụ: trong kinh Cựu Ước có “Sách Sáng Thế”, trong kinh Tân Ước có “Sách Khải Huyền”), và mỗi “sách” th́ có nhiều “chương” và mỗi “chương” th́ có nhiều “câu”.

 

        Theo tôi nghiên-cứu, th́ bộ Kinh Thánh mà gồm có 66 sách như ông Trương Tiến Đạt trích dẫn th́ là của Tin Lành (39 sách thuộc kinh Cựu Ước và 27 sách thuộc kinh Tân Ước). C̣n bộ Thánh Kinh của Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo) th́ gồm có 73 sách, tức là có thêm 7 sách (46 sách thuộc kinh Cựu Ước) mà Tin Lành không có: Tobit, Judith, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Wisdom, Sirach, và Baruch.

         

        Tuy nhiên, Thánh Kinh 73 sách của Ky Tô Giáo La Mă (Công Giáo) th́ Người Việt Quốc Gia không có bản dịch ra tiếng Việt.

        Trong lúc đó, hiện nay, Người Việt tín đồ Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo) ở trong nước th́ đă có bộ Kinh Thánh 73 sách bản dịch ra tiếng Việt rồi.

 

II
Kinh Thánh của Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo)

bản tiếng Việt tại Việt Nam

 

        Bản tiếng Việt hiện có tại Việt Nam, của bộ Kinh Thánh 73 sách này, cho thấy một số đặc-điểm sau đây:  

 

        *được viết theo lối chữ Việt hậu-Việt-Nam-Cộng-Ḥa (không có dấu nối giữa các từ-ngữ đa-âm). Thí-dụ: thời VNCH: “Kinh-Thánh; Cựu-Ước và Tân-Ước; Vả, đất là vô-h́nh và trống-không, sự mờ-tối ở trên mặt vực” (có dấu nối giữa “Kinh-Thánh”, “Cựu-Ước”, “Tân-Ước”, “vô-h́nh”, “trống-không”, mờ-tối”,...); thời hậu-VNCH: “Kinh Thánh”, “Cựu Ước”, “Tân Ước”, “Đất c̣n trống rỗng, chưa có h́nh dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm,...” (không có dấu nối giữa các từ-ngữ lưỡng-âm kể trên).

        *do Nhóm Phiên Dịch Các GiỜ Kinh PhỤng VỤ thực hiện (theo TGM Phạm Minh Mẫn th́ Nhóm này, mà các công tŕnh có tính nghiêm túc, và những bản dịch trung thành với nội dung mặc khải, đă đươc nhận vào Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo thế giới).  

        *có Dẫn Nhập Tổng Quát, Dẫn Nhập Cựu Ước, và Dẫn Nhập Tân Ước.  

        *có đính thêm bảng Chú Thích cho tất cả 73 sách.

        *được ấn hành với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội (United Bible Societies)”, mà “United Bible Societies” th́ là tên của tổ-chức đă xuất-bản bộ Kinh Thánh 66 sách bản tiếng Việt của Tin Lành.  

        *được sự phê chuẩn của Phao-lô Nguyễn Văn B́nh, Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cho phần Tân Ước; và của Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cho phần Cựu Ước.  

        *có Lời Giới Thiệu của Đức Tổng Giám Mục Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn.  

        *do Ṭa Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.  

        *và do Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

 

III

Kinh Thánh của Công Giáo tại Việt Nam

có ǵ lạ?

 

1) 1 Thessalonians 4:4

(Thư của các Tông Đồ Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca, chương 4, câu 4):  

 

        The New American Bible” của Công Giáo (do “The Bishops’ Committee of the Confraternity of Christian Doctrine” bảo trợ) viết như sau:

        “each of you guarding his member in sanctity and honor”.

        The Holy Bible” của Tin Lành (do “The Gideons International” xuất bản) viết như sau:

        “That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor”

        The Holy Bible” của Tin Lành (do “Holman Bible Publishers” ấn hành) viết như sau:

        “That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour” và tham-chiếu sách Romans, chương 6, câu 19: “I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity...”.

        Kinh-Thánh” của Tin Lành (do “United Bible Societies: Liên Hiệp Thánh Kinh Hội” phổ biến) dịch ra như sau: “mỗi người phải biết giữ thân ḿnh cho thánh-sạch và tôn-trọng”, “Tôi nói theo cách loài người, v́ xác-thịt của anh em là yếu-đuối”.

        The Holy Scriptures” của Tin Lành (do “Jehovah’s Witnesses: Nhân Chứng Giê-Hô-Va” xuất bản) dẫn chiếu sách Colossians, chương 3, câu 5: “Deaden, therefore, YOUR body members that are upon the earth as respects fornication, uncleanness, sexual appetite, hurtful desire, and covetousness...”.

        Thánh Kinh” của Tin Lành (do “International Bible Society: Thánh Kinh Hội Quốc Tế” ấn hành) Bản Diễn Ư (không theo sát từng lời Chúa, chỉ phỏng lời Chúa mà diễn theo ư của nhà truyền đạo) dịch ra như sau: “Anh em hăy tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, t́nh dục, ham muốn xấu xatham lam...”. V.v...

        Theo “Random House Webster’s Unabridged Dictionary” th́ “member” cũng có nghĩa là “tứ chi” hoặc “dương vật”, và “vessel” cũng có nghĩa là “cái ống, ống dẫn, chứa và vận chuyển, truyền dẫn máu hoặc chất lỏng khác của cơ thể con người”.

 

        Do đó, câu Kinh nói trên có thể được hiểu nôm-na là Chúa cấm sử-dụng tay chân, kể cả dương-vật, trong việc trai/gái độc-thân làm t́nh với nhau; vợ/chồng ngoại-t́nh; người nam tḥm-thèm, ngọ-ngoạy, chiếm đoạt người nữ không phải vợ ḿnh; v.v....

        Thế mà Kinh Thánh, do Ṭa Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đă dịch ra như sau:

        “(Ư muốn của Thiên Chúa là anh em) mỗi người hăy biết lấy cho ḿnh một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự” (trang 1529).

        Các dịch-giả ấy dịch sai ư Chúa, bởi v́: có những người nam đă “lấy cho ḿnh một người vợ” rồi, mà vẫn c̣n cứ tham muốn, léng-phéng, v.v... (nên Chúa mới cấm).

 

        Linh mục Antony Trần Văn Kiệm cho rằng Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca, nơi mà Tông Đồ (của Chúa Jesus) là Thánh Phao-lô (và các trợ lư) gửi thư này đến, gồm có cả các môn đồ (hướng dẫn các tín hữu khác trong Hội Thánh ấy), mà các môn đồ ấy th́ cũng tương tự các linh mục ngày nay; thế th́ câu kinh nói trên, trong Kinh Thánh hiện hành ở Việt Nam, có ư hô hào các linh mục phải lấy vợ.

 

2/ Luke 1:26,27

         

        Trong sách Lu-Ca, chương 1, các câu 26 và 27 được viết như sau:

        Theo “The New American Bible” (Công Giáo), do “The Bishops’ Committee of the Confraternity of Christian Doctrine” xuất bản:

        “In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.”

        Theo “The Holy Bible” (Tin Lành), do “Holman Bible Publishers” ấn hành:

        “And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.”

        Theo “The Holy Bible” (Tin Lành), do “The Gideons International” phổ biến:

        “Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name as Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.”

        Theo “New World Translation of the Holy Scriptures” (Tin Lành), do “Watch Tower and Tract Society” tức “Jehovah’s Witnesses: Nhân Chứng Giê-Hô-Va” ấn hành:

        “In the sixth month the angel Gabriel was sent forth from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin promised in marriage to a man named Joseph of David’s house, and the name of the virgin was Mary.”

        

        Kinh-Thánh (của Tin Lành), do “United Bible Societies” (Liên Hiệp Thánh Kinh Hội) dịch ra như sau:  

        “Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên-sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng-trinh tên là Ma-ri, đă hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về ḍng vua Đa-vít.”

        Và trong Kinh Thánh của Ky-Tô-Giáo La-Mă (Công Giáo) bản tiếng Việt, do Ṭa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, tại Việt Nam, tôi đọc thấy, ở sách Lu-Ca, chương 1, các câu 26 và 27 như sau:

 

        “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, th́ Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đă thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc ḍng dơi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.” (trang 1353)

 

        Như đă trích dẫn trên kia, chỉ có “The Holy Bible” (của Tin Lành), mà do “Holman Bible Publishers” ấn hành, mới dùng từ ngữ “espoused (to Joseph)” nghĩa là (khi thiên sứ đến cùng người nữ Ma-ri-a th́ người nữ này “đă được (Joseph) cưới làm vợ rồi".

        Rơ-ràng là Nhóm Phiên Dịch Các GiỜ Kinh PhỤng VỤ (mà TGM Phạm Minh Mẫn giới thiệu là các công tŕnh có tính nghiêm túc, và những bản dịch trung thành với nội dung mặc khải), đă chọn lựa nội dung mặc khải như tôi đọc thấy trong “The Holy Bible” của “Holman Bible Publishers” mà dịch ra như trên.

        Và nội dung Kinh Thánh trong đó có câu “(Đức Mẹ) đă thành hôn với Giu-se (khi thụ thai Chúa Giê-Su)” th́ đă được Ṭa Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, và Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và viết Lời Giới Thiệu.

 

 

        Tôi không biết có c̣n có những đoạn nào khác nữa mà ư Chúa đă bị dịch sai tương-tự hay không, trong bộ Kinh Thánh của Ky-Tô-Giáo La Mă (Công Giáo) hiện được lưu hành ở Việt Nam.

 

LÊ XUÂN NHUẬN