THẮC-MẮC

 

 

Hôm qua, có một người

Rất tôn sùng Thượng-Đế,

Mà quyền-lực của đời

Đă buộc ĺa nhân-thế.

 

Dải lụa với con dao

Âm-mưu cùng chén thuốc;

Dù không chọn món nào

Cũng cam t́nh ép chuốc.

 

Quỷ ác khéo dàn tṛ,

Nạn-nhân thành nghịch-tử.

Trên đường về bụi tro,

Nhạc sầu im tiếng cử.

 

Chúng nó đă bôi hoen

Ư-nghĩa ṿng giao-tế,

Chúng nó đă tô đen

Uy-danh hồn sáng-thế.

 

Hôm nay, Thượng-Đế ơi,

Mặt đất c̣n giông-tố.

Này đây, lại một người

Chắp tay chờ phận-số.

 

Xin đừng khuyên kiên gan!

Mọi ḷng e đă núng,

Trước cảnh cả nhân-gian

Chuộc tội giùm cho chúng.

 

Thượng-Đế sao không dung

Những người lâm lối bí?

Là phương-tiện cuối-cùng

Để phụng-thờ Chân-Lư.

 

Giá-trị được ngang-nhiên

Bảo-vệ cho nhân-thế.

Đă không dám vượt quyền,

C̣n tôn-vinh Thượng-Đế.

 

Ngày mai, trời sáng tươi,

Quỷ dữ không c̣n vết.

V́ tất cả Loài Người

Đă không hề sợ chết.

 

                THANH-THANH

                 Văn-Nghệ Tiền-Phong

                    số 54, ngày 16-6-1960