Ngy Cn TrẺ 

    

Vo thưở đ, ti cn trẻ lắm 

Trong tu viện khp kn bốn bề 

Ti thầm lặng, ngy đm cầu nguyện  

Cha trong tim, chỉ Cha m thi  


một trưa, ln dm song cửa  

Trn lầu cao, dưới đường, hng me 

Trời ! Con gi ! Nn l che tc !

Khc khch cười, chạy nhảy tung tăng  


Lượm me dốt, khum mng trn lẳng  

Nghe xao xuyến m thiệt khng biết  

V thư viện, rnh rnh đọc sch:  

Lời Cha phn Tri Cấm Đ Con   


Con ăn v l con sẽ chết 

Suốt đời con chỉ khổ m thi  

V nh thờ, Ti lần chục chuỗi  

Cầu xin cho con giữ lng trong 


Nhưng khốn nỗi ti cng cầu nguyện  

Hnh ảnh đ chiếm ngự trong lng 

Cha khng thấy m thấy... con gi...???  

Xin lỗi Cha! Con thm...TRI CẤM...!!!

    

Thade THI QUANG ĐNG