TẠ ƠN MẸ

 

Tạ ơn Mẹ, người không cùng huyết thống

Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây

Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày

Nuôi con lớn bằng t́nh thương máu mủ

 

Tạ ơn Mẹ v́ con mà lam lũ

Ngày qua ngày trong xưởng máy, nhà kho

Làm thêm giờ cho con được ấm no

Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ

 

Khác ngôn ngữ như ngăn thành, cách lũy

Mẹ dỗ con bằng ánh mắt, ṿng tay

Mẹ gốc Âu, con gốc Á, khổ thay

Con là nợ, v́ đâu mà mẹ gánh!

 

Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh

Có lũ người hung ác tựa sài lang

Nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bạo tàn

Đưa cả nước trở lại thời trung cổ

 

Cũng từ đó con như chim mất tổ

Tuổi c̣n thơ đă bỏ mẹ, ĺa cha

Xuống thuyền đi trong nước mắt nhạt nḥa

Đem tính mạng gửi trên đầu ngọn sóng

 

Nhờ ơn Mẹ như trời cao biển rộng

Con mới c̣n sống sót đến ngày nay

Được nên người trên đất nước thứ hai

Niềm hănh diện cho cả hai dân tộc

 

Trong hồn con mẹ rạng ngời ánh đuốc

Sáng bập bùng soi mỗi bước con đi

Lời Mẹ hiền con sẽ măi c̣n ghi:

“Là dân Mỹ, nhưng đừng quên gốc Việt!”

 

Dâng lên Mẹ đóa hồng tươi thắm thiết

Chứa t́nh con từng cánh đỏ yêu thương

Mai con về qú hôn đất quê hương

Càng nhớ đến ngàn công ơn của Mẹ.

 

                VŨ Đ̀NH TRƯỜNG