TA LẠI VỀ VỚI HUẾ

 

 

Ta lại về với Huế

Với Trng Tiền, Hương Giang

Với non xanh, nước biếc

Lồng lộng bng my, trời

 

Ngự Bnh sơn , mun thủa

Hng thing dng rồng bay

Mấy trăm năm triều Nguyễn

Mở mang nước non ny

 

Mun đời Huế trong ta

Phu Vn Lu cn đ

Thế sự dẫu vần xoay

Dn cn, nước cn mi

Vạn đại Cố Đ ny

 

Phải giữ biển, giữ trời

Giữ đảo chm, đảo nổi

Nhắn người về ngoi t

Nhắc ai v trong nớ

Đừng qun cha, ng xưa

Đ dạy lời sinh tử

 

Huế ta ơi!

Mỗi lần về qu Mẹ

Lại gọi thầm Ph Xun

Lại gọi thầm Thuận Ha

Đất Thần thing Cố Đ

Mun đời non nước Việt...

   

                        SỸ QUỲ