Ta Đ Lm              

Lng Ph ĐỜi Nhau

 

 

Cn trong nhau m dường như đ  

Chỉ l dang dở đời nhau 
C hẹn thề ln non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc chim bao.

 

Lau cho ro dng đm trăn trở
Ti đ lm tan vỡ đời em
Hy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ qun.

 

Nhưng tri tim th đu cửa nẻo
Để em khp mở giữa tay người
M nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ c lần em khc lẻ loi.

 

Cho đi mắt xanh thm mu cỏ
Em đi bỏ lại tc tơ nhầu
Th c bước vo chăn gối cũ
Cũng chỉ lm lng ph đời nhau

    

                          Hư V