RONG RÊU

    

Chiều xuống chậm...

Nắng tắt dần trên những đồi cao

Người vội vă gọi ta dừng lại

Giữa bầu trời, chẳng có một v́ sao?

Người lận đận, ta lao đao 

Người tối tăm, ta mù mịt

Gọi làm chi khi h́nh thể đă hư hao

Hăy sống... như những con ṣ

Nằm yên trong vỏ ốc

Ba mươi năm...

Nổi trôi lăn lóc

Biển dâu đày đọa

Những mong hóa kiếp

Một lần giăng tơ...

Đường tơ con nhện giăng bừa

Uổng công cái kén đẩy đưa bao ngày!

Thân theo ngày tháng hao gầy

T́nh theo năm tháng... phủ đầy rong rêu!

     

                            NGỌC AN