QU HƯƠNG

                     tặng Nhn Hậu

 

i Qu-Hương yu-dấu

Xa cch mấy năm rồi;

Chưa tn cơn lửa mu,

Lm sao về đến nơi!

 

Những hm nghe tiếng sng

Ta đon thấy đồng-bo

Bom+đạn v-tnh trng:

Lng ta xa-xt đau!

 

Những chiều trng ngọn khi,

Ta đon thấy thn qu

Lửa loạn vi thiu chy:

Lng  ta  buồn  ti-t!

                   *   

                *    * 

Hn-nht  an-thn sống

Mặc xm lng tan-hoang!

Chiều chiều  ra ng vắng

Trng về, dạ ngổn-ngang...

 

                THANH-THANH