QUÁN BÊN SÔNG

 

 

Bên sông quán dựng, vách tường rêu;

Khách ghé qua đây một buổi chiều,

Nghỉ gót phiêu-linh bên quán lạnh;

Đường dài thăm-thẳm gió sương reo.

 

Quán rộng, người nhiều, khách ngẩn-ngơ

Ngồi im nghe-ngóng chuyện người ta.

đây khách có thân riêng khách

Bưng chén b́nh-dân vội-vă và.

 

Cô quán làm như không thấy chi

Nhưng đơm mơ-mộng lên hàng mi,

Lên môi một đóa hoa hàm-tiếu,

Trộm liếc xem ai có ngó ǵ.

 

Thiên-hạ nh́n+nghe: bốn vách tường!

Chân trời mời gọi khách phong-sương:

Có chi lớn rộng làm xao-xuyến,

Nghĩ+ước vu-vơ mà vấn-vương...

 

Khách ghé qua đây có mấy lần,

Rồi đi... xa lạc dấu muôn chân.

Âm-thầm tự hỏi: người trong quán

C̣n nhớ... ngày xưa... có khách xuân...

 

                      Đường về Đập Đá, Huế, 1947

                               THANH-THANH