PHƯỢNG...                                       

 

Phưọng vẫn trong ti thửa mộng thường   

Nhớ người hoa đỏ mấy ma thương  

Tn phai mầu o sn trường cũ  

Tan tc... bụi mờ.. lệ vấn vương !  


Ta hỏi.. em đi... sao nắng đổ ?  
Trn thềm bng chết lệ hồn rơi ?  

Bước em, từng bước, xa từng bước...!  
Em giết tnh ti một kiếp đời...   

H về, Phượng vĩ  hoa ph sắc  

Tựa mu trong tim nhỏ lối về   
Hnh bng  ka như xc pho !!!  
Tan hoang ... lầm lũi.... bước chn m....  


Tưởng rằng mộng cũ đ ai hoi...  
Theo cnh chim sương lạc bến đoi   
Bỗng chốc hnh em... mơ dng ảo   
Thẫn thờ thương tiếc tc xun phai   

 

Thi thế h về chẳng đợi nhau   

Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu   

Anh đứng đầu sng, em cuối phố   

Biển chia sng vỗ mặn tnh đau....  

 

                 CHINH NGUYN