BÀ PHƯỢNG NGÔ GIẢNG ĐẠO

 

 

          Phượng Ngô (Ngô Túy Phượng), trong bài “Nhân Vô Thập Toàn”, có viết một câu như sau:

<<Chúa Giêsu đă đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống: "Những ǵ ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, th́ ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác">>.

        Ông Tuấn Phan (Phan Anh Tuấn) đă tham-chiếu câu trên của Bà Phượng Ngô mà đặt câu hỏi như sau:

“Câu nói của ai: Chúa Giêsu, Khổng Tử hay của nữ linh mục Phượng Ngô?”

*

        V́ Ông Tuấn Phan “xin ư-kiến của quư vị làng Lưới” nên tôi đă ḍ một số tài-liệu, trong đó có cuốn “Familiar Quotations” (Những Lời Trích Dẫn Quen Thuộc) của John Bartlett, do Little, Brown and Company xuất-bản năm 1992, th́ thấy:

        1/ Lời của Khổng-Tử, giáo-chủ Khổng-Giáo (551 ‒ 479 BCE): “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (“What you do not want done to yourself, do not do to others”: “Những ǵ ḿnh không muốn người khác làm cho ḿnh th́ ḿnh đừng làm cho người khác.”) (trang 61)

        2/ Lời của Aristotle, triết-gia Hy-Lạp (384 ‒ 322 BCE): “We should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us.” (Chúng ta nên đối-xử với bạn-bè của chúng ta theo cách mà chúng ta mong họ đối-xử với chúng ta.) (Trang 77)

        3/ Lời của Hillel, trưởng lăo Do-Thái-Giáo (60 BCE ‒ 10 CE): “What is hateful to you do not do to your neighbor. That is the whole Torah. The rest is commentary.” hoặc “That which is hateful to you, do not do to your fellow. That is the whole Torah; the rest is the explanation.” (Điều ǵ mà ḿnh ghét th́ ḿnh đừng làm cho người khác. Đó là tổng-thể của Kinh Torah. Phần c̣n lại lời b́nh-giảng.) (Trang 102)

        4/ Lời của Jesus, giáo-chủ Cơ-Đốc-Giáo (4 BCE ‒ 30 CE): “All things, therefore, that you want men to do to you, you also must likewise do to them; this, in fact, is what the Law and the Prophets mean.” hoặc “Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.” (Matthew 7:12) (Vậy tất cả những ǵ anh em muốn người ta làm cho ḿnh, th́ chính anh em cũng hăy làm cho người ta, v́ luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Trang 61)

*

        Như thế th́ lời b́nh của Ông Tuấn Phan là đúng sự thật:

        “Khổng Tử sinh ra trước Chúa Giêsu hàng mấy trăm năm, từng viết: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Ư của câu nói dẫn trên đă được Đức Khổng Phu Tử viết ra gần năm trăm năm trước Đức Jesus.

*

        Nhân thể, tôi cũng xin nêu lên đây một thí-dụ về các bài viết của Bà Phượng Ngô:

        Trong một bài viết đề ngày February 17, 2009

From: phuong ngo <tuyphuongngo56@ yahoo.com>
Sent: Tuesday, February 17, 2009 6:46:06 PM
Subject: RE:
Quyen Le- 40 hay 50 cung lam cam nen tin rang cai gi cung do Jesus dung len. Re: [DDCL] GIA LAM CAM

Phượng Ngô đă viết như sau:

        “H́nh ảnh Chúa Giêsu được tiên tri Isaia mô tả trong chương 53 đă làm cho chúng ta cảm phục thái độ hiền lành nhịn nhục của Chúa Giêsu, đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Ngài. Có lẽ Lăo Tử đă áp dụng đúng giáo lư của Chúa Giêsu khi ông nói:

        Thắng nhân giả, hữu lực, tự thắng giả cường

        Nhu thắng cang, nhược thắng cường

        (Thắng người là có sức, thắng ḿnh là mạnh

        nhu nhược thắng cương cường)...”

Ư-Kiến:

        Đức Lăo Tử (604 BCE 531 CE), giáo-chủ Lăo-Giáo, sinh trước Đức Jesus hơn 500 năm, mà Bà Phượng Ngô bảo rằng Lăo Tử đă áp dụng đúng giáo lư của Chúa Giêsu th́ đủ biết tŕnh-độ kiến-thức của bà ấy như thế nào rồi.

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 

*

Câu nói của ai: Chúa Giêsu, Khổng Tử hay của nữ linh mục Phượng Ngô? Re: [ChinhNghiaViet] Nhân Vô Thập Toàn

Thursday, January 28, 2010 3:02 PM

From:

To: "PhoNang" <PhoNang@yahoogroups.com>, ChinhNghiaViet@yahoogroups.com, thaoluan9@yahoogroups.com

 

Câu nói của ai: Chúa Giêsu, Khổng Tử hay của nữ linh mục Phượng Ngô?     

     Thưa quư vị,

     Câu khuyên người đời :"Những ǵ ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, th́ ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác" thật chí lư nhưng không rơ  của Chúa Giêsu hay của Khổng Tử hoặc của cả hai (tư tưởng lớn gặp nhau). Cũng có thể của bà...linh mục Phượng Ngô không chừng? Khổng Tử sinh ra trước Chúa Giêsu hàng mấy trăm năm, từng viết: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân".

      Nữ linh mục Phượng Ngô viết:

 " Chúa Giêsu đă đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống: "Những ǵ ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, th́ ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác".

Xin nữ linh mục Phượng Ngô xác nhận câu trên (chữ màu xanh) có phải là của Chúa Giêsu được bà trích dẫn?  Đồng thời xin ư kiến của quư vị làng Lưới, nhất là Dân Chúa sống trong làng về nguồn gốc của câu nói trên từ bài giảng rất hay dưới đây của bà linh mục Phượng Ngô.

    Tuấn Phan

 

From: phuong ngo <tuyphuongngo56@ yahoo.com>
Subject: [ChinhNghiaViet] Nhân Vô Thập Toàn
To: "PhoNang" <PhoNang@yahoogroups .com>
Cc: HoiNghi@yahoogroups .com, ChinhLuan@yahoogrou
ps.com, ChinhNghiaViet@ yahoogroups. com, VN-Religion@ yahoogroups. com, conggiaovietnam@ gmail.com, DienDanCongGiao@ yahoogroups. com
Date: Thursday, January 28, 2010, 2:33 PM

28 Tháng Giêng 

 Nhân Vô Thập Toàn

Theo một cổ truyện của người Hồi Giáo, th́ Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính... .

    ... Chúa Giêsu đă đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống: "Những ǵ ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, th́ ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác". Nếu chúng ta không muốn ai đối xử bất công với chúng ta, chúng ta hăy sống công b́nh. Nếu chúng ta không muốn ai cư xử hẹp ḥi ích kỷ với chúng ta, chúng ta hăy sống quảng đại, độ lượng. Nếu chúng ta không muốn người khác cau có với chúng ta, chúng ta hăy luôn mang bộ mặt của tươi vui, phấn khởi đến với người.