PHỞ BẮC

     

Hủ-tiếu: đâu ngon bằng trong Nam?

Bún giò: chính Huế mới nghe ham!

Phở bò phở Bắc do người Bắc

Nấu dọn tay sành mới khéo kham!

 

Từ độ quê ngoài nổi loạn-ly,

Cùng người, phở Bắc đã ra đi,

Đem mùi đặc-sản vào Nam-bộ

Cung hiến Đàng Trong món diệu-kỳ.

 

Bánh dẻo, bò mềm, thịt thái tươi,

Nước-dùng béo ngậy ngạt-ngào hơi,

Rau thơm góp với hành, tiêu, ớt,

Mắm, dấm, gừng, chanh: ngon quá ơi!

 

Nam-hoá: gia thêm giá sống vào

Mà còn tuyệt-diệu thế này sao?

Nạm, vè, tái, sách, gân, gầu, sụn...

Huống ở ngoài ta:  tuyệt thế nào!

 

Ấy thế mà nay mộng vỡ rồi:

Phở bò huyền-thoại đã xa xôi!

Tôi ăn chính phở ngay Hà-Nội

Mà tưởng... bò ê nhúng nước sôi!

 

Chỗ chật, người đông, khách nối đuôi

Trả tiền, đứng đợi, tự bưng thôi!

Đèn lu; cửa ngột; bàn tanh lấm;

Khách lấn lần quanh kiếm chỗ ngồi.

 

Không dấm; không tương; không ớt màu;

Không chanh; không giá; không thơm rau;

Thìa nhôm quẹo cán; vành tô mẻ;

Đũa chẻ không đều, chẳng vót trau.

 

Có kẻ chê dài phở quốc-doanh:

Tư-doanh" đắt tí mà ngon lành!

Thịt chui lấy lậu mà tươi rói

Hơn thứ qua đêm mót để dành!

 

Có kẻ khen ầm phở Miệt Trong:

Sài-Gòn ăn uống sướng vô-song!

Ừ! thì tư-bản! Nhưng mà tuyệt!

Sống mấy mà chê?  Khéo dối lòng!

 

Miền Bắc khoe hoài đã tiến lên

Mấy mươi năm trước sướng như tiên!

Thành-phần cá-thể cần tiêu-diệt

Trước hết* mà sao vẫn vững bền?

 

* VC phân-loại kinh-tế 5 thành-phần: thấp nhất là cá-thể phải bị tiêu-diệt trước, để rồi (theo học-thuyết và chính-sách cộng-sản) chỉ còn cao nhất là quốc-doanh mà thôi.

 

Phở Bắc tan tàu giữa biển khơi,

Ngóng người cứu kịp tới ngay nơi!

Nếu không, Nam cũng chìm theo Bắc:

Vận nước nơi mày, phở Bắc ơi !

      

                                                    Hà-Nội, 1981-82

                                    THANH-THANH