NHỮNG TẤM L̉NG NHÂN ÁI

   

Từ một nước xa xôi đây gian khổ

Thêm chiến tranh tàn phá nát quê hương

Dân tộc tôi v́ thời cuộc nhiễu nhương

Ôm mối hận ra đi t́m đất sống...

 

Trên thế giới có bao nhiêu thành phố

Dân Việt tôi chẳng thiếu mặt nơi nào

Từ những nơi tuyết phủ núi đồi cao

Thân tị nạn xin bằng ḷng tất cả.

 

Hai bảy năm bềnh bồng nơi xứ lạ

Người gặp cơ may nên cửa nên nhà

Tạo công danh xứng mặt Việt Nam ta;

Cũng có kẻ thân tàn theo vận nước!

 

Hai bản năm bao nhiêu là ân phước

Của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Úc, Canada

Giúp dân tôi trong cuộc sống vừa qua

Có đầy đủ cả tinh thần và vật chất...

 

Riêng về tôi... mười năm nơi đất khách

Thấy tự do, báo chí, thấy nhân quyền

Thấy văn minh tân tiến khắp mọi miền

Siêng làm việc, học hành là thành đạt.

 

Xin cảm ơn bao tấm ḷng nhân ái

Bằng lời thơ chân thật của tim tôi

Nguyện trong tâm dân Việt sẽ một đời

Tận tâm phục vụ nơi ḿnh định cư...

     

                                 NGỌC AN