NHỚ NGUYỄN DU

trn đường qua Quỷ Mn Quan

     

Ngồi đy đọc sch ngn trang cũ

ngoi đ lao xao vẫn chiến trường

tuyết bo vo song, mưa cứ đổ

tưởng người xưa, dưới Quỷ Mn Quan

 

Đường qua cửa quỷ, my vần vũ

ngn dặm về Nam, nhớ bng ai

gi xc cy xao cuồng v ngựa

đầu non trăng rụng, vượn than di

 

Ngn ngẩm mắt người khng muốn ng

ấm lng đ c rượu vi chung

tuổi chưa gi, cớ sao liều lĩnh

chỉ ngắm nh kia ngủ gc non

 

Tương quan b bạn l khng c

th bận lng chi chuyện đn đưa

thi, cảm ơn đời thm cht nữa

cho ta qun trọ dưới trời mưa

    

                              VI KHU