NHN LẠI TRƯỜNG XƯA    

 

Thấy lạ xaồ đy l gc phố !  
Chợt biết mnhTừ Thức năm xưa 
Trường học cnmột bức tường sắp đổ
Rũ đầu imkhc lặng mấy gốc dừa. 


Thầy, bạn, gi, trai, bảng xanh, phấn trắng
tập vở, mực xanh, chp, học hn văn 
bn tự vi sư lm sao qun lng 
Ghi khắc trăm năm , ghi khắc ngn năm
 
Thủa ấy học tr, đẹp thay dĩ vng !
Vẫn bng hnh xưa chung thủy trở về 

o trắng di bay những chiều lng đng

Để hồn bi ngi chết thưở đam m 

 

Rũ bụi thời gian tm hương tn đ 

Đập knh hồn cho tan biển nt trời 

Đu Người, đu Đời Nha Trang ngy nọ?
Thương nhớ v cng, ơi thương nhớ ơi !

              
                                                        TỪ VŨ