NHẬT THỊNH

 

 

Cả một trùng-dương ký-ức sâu,

Kho tàng kiến-thức khắp năm châu:

Mỗi người, mỗi việc mà anh viết

Bất-tuyệt thao-thao vạn vạn câu.

 

Tôi đọc mà lòng cứ xuýt-xoa:

Suối-nguồn tài-liệu kiếm đâu ra?

Nhất là cảm-hứng, niềm say-đắm

Với nghiệp Văn-Chương, ngọn bút hoa!

 

Phải sống đam-mê suốt cả đời

Giữa rừng sách báo ngập trùng khơi

Mới tìm ra được điều nên viết

Lưu lại cho người khắp mọi nơi.

 

Anh đã kiên tâm vượt thói thường

Một mình dệt gấm cả ngàn chương;

Mặc ai biết đến hay không biết,

Đất đứng riêng anh khá phú cường.    

 

Chừng đó công-lao đủ tuyệt-vời:

Nhiệt-tình quyết-chí khôn buông lơi.

Mai kia nếu có ai ôn lại?

Nhật Thịnh  Khuê Dung đã một thời…

 

                              THANH-THANH

                     Tiễn-biệt Nhật Thịnh 5-6-2020