NHẮN  NHỦ  KHỔ  ĐAU       

             

 

Khổ đau ơi ! 

thôi đừng hù ta nữa

 

ta biết mi lắm rồi 

ta đă gặp mi trên khắp nẻo đường đời 

và mỗi lần gặp mi 

ta đều mỉm miệng cười 

và nh́n thẳng mặt mi không hề sợ sệt 

mi thực sự đáng sợ hơn sự chết

nhưng với ta cũng chẳng là chi hết 

đừng mơ tưởng v́ sợ mi 

ta sẽ đổi dời khí tiết 

để cúi đầu trước bạo lực phi nhân 

cứ đày đoạ ta đi cho thoả tính hung thần 

ta đă nguyện chẳng tiếc ǵ chiếc thân mộng huyễn.

 

Khổ đau ơi !

mi có nghe giữa ḍng đời lưu chuyển 

sóng vô thường đang cuồn cuộn thét vang   

đừng tự hào đă đắc thắng vinh quang 

trên xác chết của loài người bất hạnh 

v́ ngu si 

mi chẳng biết ǵ ngoài sức mạnh 

rồi cười vui trên đổ nát điêu tàn 

nhạc mi nghe là những tiếng khóc than

trà mi nhắp là những giọt lệ tràn

và rượu mi say là máu đào tươi thắm

 

màn trướng mi buông là những vành khăn trắng 

của muôn dân đang quằn quại dưới chân mi 

 

nghèo đói theo sau mỗi bước mi đi 

gông cùm xiết chặt nơi nào mi tới 

ánh b́nh minh trở thành bóng tối

phủ mịt mù mọi lối tương lai 

 

những hài nhi vô tội trong thai 

mi bóp chết dưới chiêu bài nhân măn.

 

Khổ đau ơi ! 

mi có nghe những tiếng hờn than oán 

đang vang lên từ phố thị làng quê 

từ hải đảo đến sơn khê

và tự đáy mồ những oan hồn vưởng vất

 

mi biết không ? 

chẳng có nơi nào trên mặt đất  

trong hư không hay dưới biển sâu 

sẽ t́m ra chỗ trú ẩn dài lâu  

để mi trốn khi trái sầu đă chín

                     

mà ngày ấy quyết định rồi sẽ đến  

khi loài người bừng tỉnh khỏi cơn mê. 

 

         Vũ Đoài đêm Phật Đản Nhâm Tuất

                                           (1982)

                   THÍCH QUẢNG ĐỘ