TRUNG-TÁ NGUYỄN VĂN MƯỜI

 

NGOÀI  các viên-chức chuyên-ngành, còn có một số “quân-lai”, nghĩa là đến từ quân-ngũ, thường gọi là “quân-nhân biệt-phái”.

 

Pleiku dạo ấy cũng có một viên trung-tá biệt-phái, tên Nguyễn Văn Mười, gốc Ngành Chiến-Tranh Chính-Trị, được cử đến làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh nầy.

 

Nguyễn Văn Mười với tôi là chỗ bạn cũ từ thời 1954.  Tôi bị/được “động-viên chuyên-môn” với tư-cách văn-nghệ-sĩ & kí-giả, vào phục-vụ trong Quân-Lực Quốc-Gia và Việt-Nam Cộng-Hòa tại Ðệ-Nhị Quân-Khu; làm phóng-viên chiến-tranh, biên-tập-viên báo-chí Quân-Đội, giảng-sư Tác-Động Tinh-Thần (tiền-thân của Chiến-Tranh Tâm-Lý rồi Chiến-Tranh Chính-Trị sau này), giám-đốc chương-trình phát-thanh “Tiếng Nói Quân Ðội” tại Ðệ-Nhị Quân-Khu; kiêm viết diễn-văn cho các Tư-Lệnh và bài tuyên-truyền cho Đại-Đội Võ-Trang Tuyên-Truyền của Phòng 5 Quân-Khu.

Nguyễn Văn Mười là đại-đội-trưởng Võ-Trang Tuyên-Truyền, thường-xuyên tiếp-xúc hội-í với với tôi về đề-tài, nội-dung bài viết để đơn-vị của anh dùng đọc, cho phù-hợp với tình-hình thời-sự và đối-tượng đồng-bào mà các loa phóng-thanh hướng đến.

Nay gặp lại nhau trong Lực-Lượng CSQG thì vui vô cùng.

 

Có một lần, trong năm 1971, tôi đại-diện Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng II, lúc ấy đã dời trụ-sở về Nha-Trang, từ đây bay lên Pleiku, để nghiên-cứu một số vấn-đề.

Mười ra đón tôi và lái chở tôi từ phi-trường về... cư-xá Ty Giáo-Dục; ở đó có nhiều xe Jeep sơn hai màu xanh+trắng của Cảnh-Sát đậu trước sân, và bên trong là một số nam+nữ giáo-sư từ Sài-Gòn và các nơi khác đến làm Giám-Khảo, Giám-Thị trong một kỳ thi.

Mười liên-miên hỏi chuyện và kể chuyện Sài-Gòn với các nữ-giáo-sư, rồi kéo luôn tôi vào chuyện, không cần biết đến công-tác của tôi.

Tôi bấm riêng anh, xin một chiếc xe chở tôi đi riêng.

Anh nói là tất cả xe tại Bộ Chỉ-Huy Tỉnh cũng như xe của các Bộ Chỉ-Huy Quận đều được trưng-dụng để làm phương-tiện đưa+đón các giáo-sư cả rồi, chỉ còn xe anh mà thôi.

 

Cấp Trên chỉ-thị cho các cơ-quan CSQG địa-phương chiếu nhiệm-vụ mà bảo-vệ an-ninh và giúp-đỡ cho các giám-khảo & giám-thị liên-hệ trong thời-gian họ đến chấm thi.  

Nhung nhiệm-vụ của Cảnh-Sát đâu có phải là cung-cấp xe-cộ di-chuyển cho các giáo-sư.  Tôi đành chờ anh.

Ðến trưa, chúng tôi đi ăn.

 

Ăn xong, Mười chở tôi đến căn-cứ Không-Quân.  Ở đây, anh bàn với các sĩ-quan có mặt về việc tổ-chức tiệc tiễn một viên đại-tá được lệnh đổi đi.  Anh gọi điện-thoại đến nhiều người, có người gặp được, có người không.  Kết-quả là không một ai có ý-kiến gì dứt-khoát, chỉ đợi anh đi tiếp-xúc với đủ mọi người rồi sẽ bàn lại với nhau.

 

A picture containing text, sky, outdoor, sign

Description automatically generated

 


        Thế là M
ười chở tôi vào Trại Pleime, Bộ Tư-Lệnh Quân-Ðoàn II.  Ở đây, anh đưa tôi đi gặp các đại-tá, Trưởng Phòng 4, Tham-Mưu-Phó Chiến-Tranh Chính-Trị, v.v..., cũng để nói về việc trên.  Và cũng không có quyết-định gì cả, nhất là về ngày+giờ, vì còn phải hỏi ý-kiến của chính đương-nhân được mời.

Xong rồi anh lại chở tôi đến vài tiệm ăn, để hỏi thực-đơn, giá cả, v.v...

Mỗi nơi mất hơn một tiếng đồng-hồ.

 

Ðến chiều thì đã hết giờ; Mười lái tôi ra phi-trường, để kịp đáp chuyến phi-cơ “Air America” trở về Nha Trang, sau khi tôi chưa làm được việc gì.

 

MÀ Trung-Tá Nguyễn Văn Mười thì cũng chẳng làm được việc gì cho Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia.

 

LÊ XUÂN NHUẬN