THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN

 

“BIỆT-ĐIỆN Bảo-Đại”, nơi "Hội-Đồng Phối-Hợp" hội-họp (lúc tôi chận bắt một viên đại-tá Hạm-Trưởng Hải-Quân Phi-Luật-Tân can tội buôn lậu vũ-khí ăn cắp của quân-đội Mỹ tại Nha-Trang), cũng gợi cho tôi nhớ lại một số sự-việc, trong đó có một cuộc hội-thảo của Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II, được đặt dưới quyền chủ-tọa của thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan, là Cục-Trưởng Cục An-Ninh Quân-Đội kiêm Tổng-Giám-Đốc Tổng-Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia, từ Sài-G̣n ra.

Trong t́nh-h́nh chiến-cuộc sôi-động mà cao-điểm là cuộc tổng-tấn-công của Việt-Cộng vào dịp Tết Mậu-Thân, đại-tá Cao Văn Khanh, là Giám-Đốc Nha CSQG Vùng II, đă cùng tôi tổ-chức một Đại-Hội An-Ninh & Phản-Gián toàn Vùng, với sự tham-dự của tất cả các Trưởng Ty và Phó Trưởng-Ty CSQG, Trưởng Pḥng Cảnh-Sát Đặc-Biệt các cấp Tỉnh+Thị; và Trưởng Chi Cảnh-Sát Quốc-Gia cấp Quận; của 13 Tỉnh+Thị thuộc Vùng II.

V́ tầm quan-trọng của vấn-đề, và cũng để tạo cơ-hội cho các giới-chức liên-hệ tại địa-phương tiếp-xúc chung một lần với "người Anh-Cả" ở Trung-Ương, chúng tôi mời Loan ra chủ-tọa và ban chỉ-thị cho Đại-Hội.  Ông đă nhận lời.

*

BUỔI sáng hôm ấy, gần giờ khai-mạc là tôi sắp-xếp cho mọi tham-dự-viên ai nấy đều ngồi vào ghế của ḿnh, và thông-qua chương-tŕnh nghị-sự, giới-thiệu các phái-đoàn với nhau, cũng như kiểm-điểm tài-liệu thuyết-tŕnh của các nơi, để giết th́-giờ trong lúc đại-tá Khanh ra+vào trước sân chờ đón thiếu-tướng Loan.

Hội-đường bắt đầu đi vào nề-nếp được một lát th́ thiếu-tướng Tổng-Giám-Đốc của chúng tôi đến.  Tôi hô cho mọi người đứng dậy chào, và không-khí trở nên trang-nghiêm vô cùng.

Đại-tá Khanh dẫn đường cho thiếu-tướng Loan tiến lên bục chủ-tọa.

Nhưng Loan đi trệch qua phía một chiếc bàn đang bỏ trống ở một bên pḥng.  Ông ngồi lên trên mép bàn, gác một chân lên trên một chiếc ghế; tay cầm chiếc gậy chỉ-huy; mắt nh́n về phía các giá sơ-đồ, đồ-bản, thống-kê.

 

Đây là lần đầu tiên tôi trực-tiếp thấy mặt ông, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một sĩ-quan cấp tướng đi họp mà ăn-mặc xềnh-xoàng, nếu không muốn nói là lếch-thếch đến thế.

Tuy nhiên, cái vẻ b́nh-dân ấy thay v́ giúp tôi được tự-nhiên hơn th́ lại làm tôi cảm thấy e-dè.

*

Có mấy người bạn đă kể với tôi rằng:  mỗi lần tướng Loan xuất-hiện trong ṭa nhà Quốc-Hội, ông thường đứng ở chỗ cao, một tay cầm bia đưa lên miệng tu, một tay thỉnh-thoảng chĩa gậy chỉ-huy về phía Dân-Biểu nào là Dân-Biểu ấy mất hết hùng-hồn trong lời phát-biểu của ḿnh.

 

ĐẠI-TÁ Khanh cất tiếng mời, nhưng thiếu-tướng Loan khoát tay:

-- Các cậu làm ǵ th́ cứ làm đi!

Tôi mời đại-tá Khanh ngồi vào bàn chủ-tọa.

Chưa kịp bắt đầu th́ thiếu-tướng Loan đă nh́n thấy một sĩ-quan đàn-em ngồi trong pḥng họp nên lên tiếng gọi và đưa tay ngoắc.  Người ấy bỏ chỗ tiến tới với Loan.  Rồi mấy người khác cũng cùng bước theo, chào hỏi thân-t́nh và suồng-să như ở chỗ riêng-tư với nhau.

Chúng tôi tiếp-tục công-việc của ḿnh với những người c̣n lại, cố gắng như không hay biết chút ǵ về phía cái bàn bên kia, nhưng tai vẫn nghe từng chặp những câu đối-đáp, cười đùa giữa Loan và các Trưởng-Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia do Loan đưa qua, nào là "được mấy xấp, mất mấy xấp", nào là "em này, em kia"...

 

SAU này nhiều người nhận ra là Loan rất "thân" với Cảnh-Sát Quốc-Gia.

Loan bắn tại trận tên tù-binh Nguyễn Văn Lốp mà không bị ǵ, từ phía Việt-Nam.  Chính tôi cũng thấy bất-công; v́ tại Tỉnh Phú-Yên cũng có một viên Quận-Trưởng đă v́ bắn chết một tên tù-binh Việt-Cộng mà bị mất chức, giải-ngũ, ra Ṭa, thân-bại danh-liệt một đời.

Tuy thế, Loan bị lên án gay-gắt từ phía người Mỹ; thậm-chí có tin trực-thăng Hoa-Kỳ đă vờ bắn nhầm vào bộ chỉ-huy hành-quân của ông tại Chợ Lớn, định để thủ-tiêu ông.  Riêng ông thoát chết, nhưng trong vụ này QL/VNCH đă mất ít nhất là:

- 4 đại-tá (Lê Ngọc Trụ, Chỉ-Huy-Trưởng Biệt-Động-Quân Quân-Đoàn IV; Đào Bá Phước; Nguyễn Văn Luận; và Phó Quốc Chu); và

        - 2 trung-tá (Nguyễn Ngọc Xinh và Nguyễn Bảo Thụy);

đều do ông đưa qua làm Trưởng các Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia trong vùng Chợ Lớn--Sài-G̣n.

Dư-luận nước ngoài đă gây thiệt-tḥi rất nhiều cả về vật-chất lẫn tinh-thần cho Loan.  Dù sao, một động-lực chính trong hành-động trên là v́ tên đặc-công Việt-Cộng ấy vừa mới tàn-sát cả một gia-đ́nh CSQG, khiến ông điên tiết trả thù.

 

Ở HUẾ có vụ Nguyễn Văn Cán, Trưởng-Ty CSQG Tỉnh Thừa-Thiên vào dịp Tết Mậu-Thân.

Việt-Cộng tràn vào, bắt Cán dùng loa kêu-gọi công-chức & quân-nhân Việt-Nam Cộng-Ḥa ra tŕnh-diện trước "Chính Quyền Cách Mạng"; do đó mới có nhiều người nghe theo, để rồi bị giặc thủ-tiêu.

 

        Khi ta tái-chiếm được Thị-Xă Huế, lực-lượng hành-quân đă bắt đưa Cán ra trước pháp-trường.

May nhờ có thiếu-tướng Loan bay ra kịp thời, ra lệnh chở Cán vào Sài-G̣n chờ quyết-định của Tổng-Nha, Cán mới sống c̣n.

Cán là một tiến-sĩ Luật, thuần-túy Cảnh-Sát chứ không phải là sĩ-quan Quân-Lực được Loan biệt-phái qua.

 

CHÍNH một số các sĩ-quan tay+chân của thiếu-tướng Loan được Loan đưa qua đă lợi-dụng chỗ quen biết trước với ông để chơi gác trên chân người khác; chứ Loan hầu như không phân-biệt ai là biệt-phái, ai là chuyên-ngành.

 

Loan coi Cảnh-Sát Quốc-Gia như gia-đ́nh ḿnh.

Đó là ưu-điểm, nhưng đó cũng là khuyết-điểm của ông.

Ưu-điểm, nếu có, th́ chỉ làm lợi nhất-thời riêng cho một cá-nhân Loan.

Nhưng khuyết-điểm, rơ-ràng là có, th́ lại làm hại măi hoài chung cho những ai tin dùng thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan:

 

LOAN đă giao-phó một công-tác trọng-đại và bí-mật tầm-cỡ quốc-gia đồng-loạt cho tất cả các Giám-Đốc Nha và Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia (và cả các Trưởng-Khu và Trưởng-Ty An-Ninh Quân-Đội) toàn-quốc, mà không hề thuyết-phục trước, để tranh-thủ sự đồng-tâm nhất-trí của họ, những người mà ông chưa hiểu là thuộc phe ai, hay có chính-kiến thế nào, mà đă xem họ như là đồng-hành đồng-chí của ḿnh rồi!9

 

______

9 Xem Mục “Tôi đă phá vỡ một âm-mưu đảo-chính Thiệu”  trong sách này.