NGƠ NGC CI NGƯỜI

 

đời lưu lạc mỗi ngy l một tuổi    
di v cng nhưng khng đủ xt xa  
ta hổ thẹn muốn giấu người tất cả  
giấu được người, nhưng đu giấu được ta

thư viết cho người mấy lần khng gởi   
ta đốt để nhn ln khi trắng bay         
từng chữ của ta ha thn trong lửa        
ta cũng chy vo sao vẫn chưa hay 

                    
                       
*

ta biết người chờ từng giy từng pht            
b gối qu nh nhẫn nhục chờ trng     
ta thẹn lm người tự do viễn xứ           
ng lại đời mnh trng điệp số khng 


đ hẹn với người sao ta chợt khc    
sống
phải lm người xứng đng đương nhin
tội nghiệp thn ta trt gi trước tuổi    
ngơ ngc ci người hiu hắt đuốc thing 

 

xin gửi về người niềm tin chưa chết  
cng ging thơ v cht nhớ thương   
thơ hơi mặn v hnh như c mu 
c l cờ vng đắp mặt qu hương.  

             
                  
LUN HON