NGÔ MINH HẰNG gửi LÊ XUÂN NHUẬN

 

 

        Ngô Minh Hằng,

        Tôi cám ơn cô đă có đọc bài “Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm có tiền riêng hay không” (xem đây) của tôi, và có ư-kiến gửi tôi.

        Xin trả lời cô tóm-tắt như sau:

 

        Sinh-hoạt (tư-tưởng & hành-động) của mỗi một người bao gồm (dính-dáng đến) nhiều lănh-vực khác nhau.

        Trong lănh-vực văn-nghệ nói chung, thơ-văn nói riêng, cô và tôi đă quen nhau và đă có thiện-cảm với nhau.

        Về phía tôi, tôi đă dịch nhiều bài thơ của cô qua thơ tiếng Anh. Thế là chúng ta đă đồng-thuận về mặt thi-ca.

 

        Trong lănh-vực chính-trị, cô và tôi bất-đồng, đặc-biệt là về thái-độ đối với cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm.

        Cô đâu biết là tôi đă là người duy-nhất dám công-khai hy-sinh công-ăn-việc-làm, tự-do, và cả mạng sống của ḿnh, để chống lại cả một Đệ-Nhị Quân-Khu dưới quyền của Tư-Lệnh (Đại-Tá) Trương Văn Xương, hầu dùng Đài Phát-Thanh Huế, qua chương-tŕnh “Tiếng Nói Quân-ĐộiMiền Trung, đề-cao và hô-hào thính-giả khắp nước (hồi đó Đài Huế rất mạnh, nghe rơ cả ở Miền Bắc lẫn Miền Nam) ủng-hộ Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm, khi ông mới chân-ướt chân-ráo về nước, bị biết bao nhiêu lực-lượng, nhất là Quân-Đội Quốc-Gia nói chung dưới quyền của Tổng-Tham-Mưu-Trưởng (Trung-Tướng) Nguyễn Văn Hinh, chống lại ông. Đó là địa-hạt chính-trị. C̣n về địa-hạt văn-nghệ, th́ tôi đă đem khả-năng thơ-văn, tên-tuổi và tâm-huyết của ḿnh, sáng-tác và dựng kịch (thí-dụ vở kịch thơ “Gươm Chính-Nghĩa”) tuyên-truyền cho Chí-Sĩ rồi Thủ-Tướng và Tổng-Thống họ Ngô. Nói vài nét chính mà thôi. Thế mà tại sao cuối-cùng th́ cũng chính tôi lại là người duy-nhất, và công-khai, đứng trước các viên-chức chỉ-huy cơ-quan Cảnh-SátHuế mà tố-cáo các hành-động bất-hợp-phápphản-dân-tâm của bè-lũ tay-chân Nhà Ngô? (xem đây) (Hành-động này xảy ra trước cả biến-cố lịch-sủ “Caravelle” ở Sài-G̣n.)

 

        Tóm lại, tôi vẫn tự-nguyện tôn-sùng và ủng-hộ Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm trong giai-đoạn đầu (1954-1960). C̣n về giai-đoạn sau (1960-1963) th́ tôi phải xét lại xem những ǵ c̣n tốt/thiện và những ǵ đă trở nên xấu/ác. Công-việc của tôi là “Trả Lại Sự Thật cho Lịch-Sử” như nhiều vị công-chính khác đă và đang làm.

        Tôi tôn-trọng thái-độ của cô, tôn-thờ tuyệt-đối cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm. Tôi có đề-nghị cô đừng làm việc cô đang làm đâu, mà cô đ̣i-hỏi tôi đừng làm việc tôi đang làm (xem đây).

        Tuổi già, sức yếu, đâu phải là lư-do chính để ḿnh ngưng làm những việc cần làm.

 

        Tóm lại, lâu nay nhiều người tin rằng Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm thanh-bạch, không màng tiền-tài. Nay tôi t́m thấy bằng-chứng chứng-tỏ là ông cũng có tích-lũy chút chút, nên tôi ghi ra để làm tài-liệu cho các sử-gia về sau.

        Đó là tài-liệu có ghi xuất-xứ đàng-hoàng, chứ không phải tôi phịa ra.

        Nếu cô thấy là không đúng th́ xin chứng-minh rằng nó không đúng, tôi không ngoan-cố bảo-thủ những ǵ nếu tôi không đúng.

        C̣n nếu dùng nó làm một điều-kiện để vẫn, hay là không c̣n, vui-vẻ với nhau, th́ là thuộc quyền lựa-chọn của cô. Tôi th́ vẫn theo chủ-trương “ḥa nhi bất-đồng.”

 

         Tôi có lượm-lặt ghi vào sổ tay một số “danh-ngôn thời-đại”, xin trích một câu của người mà tôi nghĩ là cô biết:

 

Biết mà không nói...

Sunday, September 6, 2009 7:16 AM

To: aihuutruyentin@yahoo.com, aiquocle@gmail.com, lexuannhuan@yahoo.com, loidonxaxa@gmail.com,

 

From:

Hàn Phi Tử:  Biết mà không nói là bất nhân;

                      nói mà không nói hết là bất nghiă.

Edmund Burke: Sự xấu-xa tràn lan là v́ người tốt im-lặng.

Nguyễn Hy Vong 

         

         Tất-nhiên là tôi không chịu làm người bất-nhân.

        Có chăng là cô có thể chê tôi vẫn c̣n bất-nghĩa.

        

        Chúc cô luôn luôn an vui, nhất là tiếp-tục sáng-tác những vần thơ đẹp mà tôi đă không tiếc lời ngợi-khen.

 

XUÂN NHUẬN   

       

From: <Nmh5475@aol.com>
Date: 2011/10/12
Subject: [VNTD]
TT ND DIỆM CÓ TIỀN RIÊNG HAY KHÔNG? - GỞI ANH LÊ XUÂN NHUẬN

 

Anh Lê Xuân Nhuận ơi,

Chúng ta c̣n bao nhiêu năm nữa đâu trên cơi đời này mà anh giữ măi ḷng oán hận? Mà sự oán hận đó có chính đáng không? Có công b́nh không?

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă bị bọn phản tặc giết chết 48 năm rồi mà sao cứ sắp đến ngày giỗ Tổng Thống, Nmh vẫn thấy có nhiều loại kên kên t́m rỉa xác !!!

Anh cũng muốn thành một trong những con kên kên ấy nữa a`  ?

Mong anh hăy để Nmh c̣n giữ được chút ḷng quí mến về anh.

Lời thật, mong không mất ḷng .

Chân thanh 

Ngô Minh Hằng