CHÍN NĂM BÊN CẠNH TỔNG-THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM

(ông Quách Ṭng Đức trả lời các câu phỏng-vấn của ông Lâm Lễ Trinh)

 

I

 

            Ngày 09-5-2009, ông Ngoc Bui có đưa lên nhiều diễn-đàn liên-mạng một bài viết của ông Lâm Lễ Trinh, nhan đề Chín Năm Bên Cạnh Tổng-Thống Ngô-Đ́nh-Diệm

Friday, May 8, 2009 7:30 AM

From:

To: tgm@tx.rr.com,  phonang@yahoogroups .com, thaoluan@yahoogroup s.com, VN-Politics@ yahoogroups. com, v.v...

CHÍN NĂM BÊN CẠNH TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM

Mạn đàm với cựu Đổng lư QUÁCH T̉NG ĐỨC 

 

            Nhận thấy đây là một bài đă cũ, từ "Ngày Quốc khánh Hoa kỳ 2005", trong đó có nhiều khuyết-điểm mà tôi đă từng nêu lên, nhưng nay không thấy bổ-khuyết trong bài phổ-biến lần này, nên tôi đăng lại bài tôi góp ư từ 4 năm trước, để giúp mọi người có những tin-tức tài-liệu bổ-túc.

            Bài viết góp ư của tôi như sau: (xin bấm vào đây). 

 

II

 

            Sau đó, ông Nam Mộ Dung đă phản-hồi bài viết của tôi (xem dưới)

 

            Tiếp theo, ông Matthew Trần cũng phản-hồi bài viết của tôi (xem dưới đây)

 

III

 

            Đây là bài trả lởi của Lê Xuân Nhuận:

 

 1/ Rất cám ơn vi-hữu NamMo Dung <nammodungsca@yahoo.com> đă có ư-kiến phản-hồi về bài viết của Lê Xuân Nhuận ()liên-quan đến bài viết của ông Lâm Lễ Trinh nhan đề “Chín Năm Bên Cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm”.

 2/ Ông Lâm Lễ Trinh là một nhân-vật quan-trọng, là một nhân-chứng sống, của một giai-đoạn đặc-biệt trong lịch-sử nước nhà. Các bài viết của ông Lâm Lễ Trinh, nói chung, có những giá-trị nhất-định. Tuy-nhiên, đáng tiếc là trong đó vẫn có xen lẫn một số điểm mà tôi góp ư, bổ-túc, để giúp tránh những sai-lầm.

 3/ Nhân đây, tôi xin thưa rơ:

     a- Bất-cứ bài viết của ai, mà có những ǵ sai-lầm, th́ tôi góp ư để giúp chỉnh lại cho đúng;

     b- Có ǵ mâu-thuẫn, th́ tôi chỉ ra, để người trong cuộc ḍ lại;

     c- khả-nghi, tôi cũng nêu lên, để mong mọi người cùng nhau t́m ra sự thật...   

 4/ Ông Matthew Trần đă nhân bài viết của vi-hữu NamMo Dung mà viết rằng tôi là “tên Giao Diễm, luôn luôn t́m mọi fương cách dễ xuyên tạc dạo CG cũng như Vatican”(). Tôi xin thưa lại rằng tôi không phải là một “tên Giao Diễm”; và tôi chỉ dựa vào chính các bài viết của các nhân-vật tên-tuổi (kể cả ở Vatican và ở trong giới tín-đồ Ky-Tô-Giáo La-Mă) để nêu ra các điểm “sai-lầm, mâu-thuẫn, khả-nghi”, như đă nói trên, chứ tôi không xuyên-tạc ai cả. Cái thời mà hễ dạy học là tưởng nói trời nói đất ǵ học-sinh cũng nghe theo; mà hễ truyền đạo là chắc giảng ma giảng quỷ ǵ tín-đồ cũng tin theo cái thời ấy đă qua rồi. Đoán ṃ, chụp mũ, vu-khống là không đúng-đắn, thiếu đứng-đắn, chưa trưởng-thành. Ngoài ra, tôi không hề dùng những chữ khiếm-nhă, v́ tôi tôn-trọng mọi người.

 5/ Bài viết của Lê Xuân Nhuận (riêng về “Chín Năm Bên Cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm) gồm có 10 điểm; vi-hữu NamMo Dung đă chỉ góp ư về 2 điểm ()(tức là chỉ về 2/10=20% bài viết của tôi mà thôi).

 6/ Về 20% ấy, ông Matthew Trần viết rằng “Bài viết cũa NamMo Dung trung thựcdáng tin cậy”. Vậy xin phản-hồi về cái “trung thực, đáng tin cậy” trong 2 điểm ấy như sau:  

*

 

I. Về Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục:

 

            Ia- Lê Xuân Nhuận chỉ ghi lại một số chi-tiết đăng trên Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia đă ghi rơ là “theo Wikipedia, the free encyclopedia(http://en.wikipedia.org/wiki/Ngo_Dinh_Thuc), quư vị xem lại th́ thấy; họ viết công khai cho cả thế giới cùng đọc, chứ không phải là tự tôi “fịa ra” để “xuyên tạc dạo CG cũng như Vatican” như ông Matthew Tran đă viết. Trong các đề-tài thế này, tôi chỉ biên-khảo (sưu-tầm, nghiên-cứu tài-liệu của người khác thôi) chứ không sáng-tác (tự ḿnh viết ra chuyện ǵ); mà không sáng-tác th́ không “phịa, bịa” ǵ cả.

 

 Ib- Về vụ cấm treo cờ Phật Giáo:

 

                A) NamMo Dung viết:

“3. Việc cấm treo cờ tôn giáo ngoài đường năm 1962 khởi từ Lễ Kim Khánh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục tổ chức tại Huế. Khi TT Ngô Đ́nh Diệm được mới về Huế để dự Lễ Kim Khánh này, phi cơ đáp xuống phi trường Huế, thấy cờ Công Giáo treo tràn ngập phi trường, TT Diệm rất bất măn, nổi giận, dùng batoong dậm xuống sàn máy bay và bảo "đứa nào cho treo cờ giáo hội tràn đầy thế kia làm mất thể thống quốc gia", rồi giận dữ, ra lệnh cho phi công bay ngược về Saigon mà không đến dự Lễ Kim Khánh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục nữa.

“4. Về Saigon, TT Diệmsắc lệnh cấm treo cờ Tôn Giáo (chung cho các tôn giáo) ngoài đường (tức là chỉ được treo trong khuôn viên các cơ sơ tôn giáo... Không may là năm sau (chỉ mấy tháng sau) là đến Lễ Phật Đản 1963, và luật này áp dụng vào việc Treo Cờ Phật Giáo... và đưa đến biến cố tranh đấu chống đối chính quyền và càng ngày càng có nhiều biến cố "thêm dầu vào lửa" nên gia đ́nh Ngô Đ́nh bị tan hoang...”

 

               B) Ư-Kiến của Lê Xuân Nhuận:

 

        a/ Về thời-điểm ban lệnh cấm treo cờ:

1- NamMo Dung viết rằng Lễ Kim Khánh của TGM Ngô Đ́nh Thục diễn ra vào năm 1962, nhưng các tài-liệu khác th́ viết là vào năm 1963, thí-dụ:

2- Bà Ellen J. Hammer, trong cuốn “A Death in November ‒ America in Vietnam, 1963(do E.P. Dutton ở New York xuất-bản năm 1987 ‒ bản dịch của Vũ Văn Ninh & Trần Ngọc Dung: “Bàn Tay Hoa Kỳ - Cái Chết ông Diệm(do Thế Giới ở San Jose, USA, xuất-bản năm 1992, trang 99) đă viết: “Tổng Giám mục Ngô Đ́nh Thục, Tổng Giám mục Huế, chủ tịch hội đồng Giám mục Việt Nam... vừa đi thăm thánh địa La Vang về... là một tuần lễ rất vui cho ngài. Em ngài, Ngô Đ́nh Diệm, một người Công giáo, đă là Tổng thống Cộng hoà Việt Nam suốt tám năm (1963-1955=8), và ngài hiện đang kỷ niệm năm thứ 25 (1963-1938=25) thụ phong Giám mục. Nghi thức mừng ngài đă được diễn ra tại Saigon Đalat vào đầu tháng Năm... Nhưng ngày 7 tháng Năm 1963, ngài đă tỏ vẻ thất vọng và bực tức... thông tư nhắc lại luật treo cờ... tới Huế, thành phố đă ngập cờ Phật Giáo để mừng Phật Đản sắp tới. Đây là những cờ mà Giám mục Thục đă thấy treo khắp nơi khi ngài từ La Vang về tới Huế ngày 7 tháng Năm. Ngài cho gọi ngay Hồ Đắc Khương, đại biểu chính phủ, để ra lệnh cho hạ hết các cờ xuống.”

Thế th́: Lễ Phật Đản năm ấy là ngày hôm sau, tức ngày lịch-sử 8/5/1963. Cho nên Lễ Kim Khánh” của TGM Thục diễn ra vào tháng 5 năm 1963, chứ không phải vào năm 1962 như NamMo Dung viết.

3- Ông Nguyễn Văn Châu (cựu Chủ-Tịch Quân-Uỷ cuả Đảng Cần-Lao, Giám-Đốc Nha Chiến-Tranh Tâm-Lư thuộc Bộ Quốc-Pḥng dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà) đă viết, trong cuốn sách tiếng Pháp “Ngô Đ́nh Diệm En 1963: Une Autre Paix Manquée” mà Nguyễn Vy Khanh dịch ra là “Ngô Đ́nh Diệm, nỗ lực hoà b́nh dang dở” (do Xuân Thu ở Los Alamitos, USA, xuất-bản năm 1989, trang 216), đă viết: “Nghị định do phủ Tổng Thống ban hành vào ngày 6 tháng 5 năm 1963 nhắc nhở lại những biện pháp đă được quy định vào năm 1957 và 1958 về việc treo cờ của Giáo Hội.”

4- Ông Nguyễn Văn Minh (cựu đại-uư, biệt-phái tại văn-pḥng ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Cẩn, ở Huế, vào thời-điểm ấy), trong cuốn “Ḍng Họ Ngô Đ́nh, Ước Mơ Chưa Đạt”, ở Chương 2.3, đă viết: “dưới đây là nguyên văn Công Điện số 9159 đề ngày 6. 5. 1963 nhắc việc phải treo cờ Quốc Kỳ tại các nơi thờ tự: Văn Pḥng Phủ Tổng Thống trân trọng chuyển đến Quư Ông chỉ thị sau đây của Tổng Thống...”

Thế th́: ngày 6-5-1963, TT Ngô Đ́nh Diệm ban-hành lệnh ấy, mà ngày 8-5-1963 là Lễ Phật-Đản; tức là chỉ có 2 ngày sau đó mà thôi. Vả lại, theo các tài-liệu ghi trên th́ lệnh của Tổng-Thống: vừa là sắc-lệnh, vừa là nghị-định, vừa là công-điện, mà cùng một ngày 6-5-1963; nhưng cũng không phải là qua năm sau (chỉ mấy tháng sau) là đến Lễ Phật Đản 1963 như NamMo Dung viết.

 

        b/ Về Lễ Tiệc Mừng của Đức TGM Ngô Đ́nh Thục:

Ông Nguyễn Văn Minh, trong sách dẫn trên, ở Chương 2.4, đă viết: “ngày Đức Cha Thục thụ phong Giám Mục được 25 năm, ngày 4 (không phải ngày 5) tháng 5 năm 1963, Lễ Ngân Khánh của Ngài được tổ chức tại Trường Đại Học Đà Lạt...”

Thế th́: Đức TGM Ngô Đ́nh Thục thụ-phong giám-mục năm 1938, đến năm 1963 25 năm. Hai mươi lăm năm mới là Ngân Khánh, chứ chưa thể là Kim Khánh, như NamMo Dung viết.  Kim Khánh phải là 50 năm .

 

        c/ Về Đức TGM Ngô Đ́nh Thục:

1- Ông Nguyễn Văn Minh cũng viết, ở Chương 2.2: “Tiếc rằng khi "Biến cố cờ Phật Giáo" bùng nổ, Đức Cha Thục đă có phản ứng quá nóng nảy trong lời nói khi phát biểu về một vài vị lănh đạo phong trào tranh đấu, cũng như đă có một số hành động đối kháng phong trào này. Mặc dầu một số Linh Mục uy tín trong Giáo Phận Huế thời bấy giờ, trong đó có cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và ông Ngô Đ́nh Cẩn cố gắng can ngăn. Hành động quá nóng nảy của Đức Cha Thục đă làm lu mờ tinh thần thượng tôn pháp luật của Đức Cha... Tính nóng nảy, ngay thật đến ngây thơ, cư xử vụng về. Đó là những động lực đă thúc đẩy Đức Cha Thục hành động một cách thiếu suy nghĩ và vô chính trị như vậy.”

2- Thượng-Toạ Thích Trí Quang, đă phát-biểu, theo ông Nguyễn Văn Minh ghi lại trong sách trên, ở Chương 2.4, như sau: “Giáo Sư Nguyễn Văn Trung Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài G̣n trước 1975,  trong bài viết về ông Ngô Đ́nh Cẩn đă tiết lộ phát biểu của Thượng Tọa Trí Quang về "vụ Phật Giáo" như sau: "... bài Ḥa Thượng Thích Trí Quang kư thác tâm sự với tôi (Giáo Sư Trung) khẳng định các ông Diệm, Nhu, nhất là ông Cẩn, trừ ông Thục, không trách nhiệmtrong việc gây ra vụ Phật Giáo".

Tức là chỉ có một ḿnh Đức TGM Thục chịu trách-nhiệm trong vụ này.

3- Vi-hữu NamMo Dung, trong phần phản-hồi bài viết của tôi, cũng đă có viết các đoạn sau đây:

“2. Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục bất măn với Ṭa Thành La Mă về việc Ṭa Thánh không những không bênh vực TT Ngô Đ́nh Diệm về vụ Phật Giáo 1963 mà c̣n lên tiếng phản đối TT Ngô Đ́nh Diệm nên Đức Tổng Giám Mục đă tuyên bố ly khai với Giáo Hội Công Giáo...

“5. Nhưng phải nhận rằng lỗi cũng là do một số người Công Giáo bảo hoàng hơn vua, làm quá lố việc treo cờ Công Giáo như vậy (mà có nhiều nhân vật khác không phải công giáo nữa cũng góp phần làm việc quá lố treo cờ Công Giáo lung tung này) mà gây nên đại họa cho gia đ́nh họ Ngô...”

 

*

 

            Ông Lâm Lễ Trinh có đọc các bài viết của tôi, và ngay hồi đó (2005) ông ấy đă trả lời Lê Chân Nhân (tức Lê Xuân Nhuận) tóm tắt trong một email như sau:

 

From:

Lamletrinh@aol.com

Date:

Sat, 22 Oct 2005 18:01:40 EDT

Subject:

cam on ve nhung diem bo tuc cua ong

To:

lechannhan@yahoo.com

 

*  

 

II. Về “đại uư (Mỹ) James Scott”:  

            Để tiện theo-dơi từng vụ, tôi xin tạm ngưng ngang đây, và sẽ viết tiếp về vụ James Scott, với nhan đề là “Đại-Uư James Scott”, sẽ đăng nay mai.

            Rất cám ơn quư vị.  

LÊ XUÂN NHUẬN    

 

 

IV

 

            Sự việc không ngưng ngang đây, v́ ông Matthew Trần vẫn c̣n cố căi:

            "... anh ta (Lê Xuân Nhuận) c̣n áp zụng fương fáp “chẽ sợi tóc làm 4” bằng cách fê b́nh những cái sơ sót cũa tác giă cũa Nam Mộ Dung ... như là lúc nớ là năm ’63 chớ không făi ’62 !!... và lễ Ngân Khánh (25 năm) chớ không făi Kim Khánh (50 năm... Sai tới 25 năm luôn !! Quan trọng zữ hen !!

(From: hi5forhrinvn@ yahoo.com <hi5forhrinvn@ yahoo.com> - Subject: Matthew Trần hồi dáo anh LXN - Date: Friday, June 5, 2009, 3:03 PM)

 

            Ư-Kiến của Lê Xuân Nhuận:

            Nếu ông Matthew Trần mà học hết bậc tiểu-học (khi thi măn khoá, người ta sẽ ra câu hỏi: "Mừng lễ ngân-khánh là 25 năm hay 50 năm?" hoặc "TGM Ngô Đ́nh Thục mừng lễ ngân-khánh vào năm 1962 hay 1963?"), th́ ông mới thấy rơ sự "quan trọng dữ hen" của câu trả lời (huống ǵ viết về tiểu-sử của một nhân-vật lịch-sử).

 

LÊ XUÂN NHUẬN     

 

*

 

From: NamMo Dung <nammodungsca@yahoo.com>
Subject: Việc Đại Úy James Scott và việc Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục bất măn với Ṭa Thành La Mă
To: lechannhan@yahoo.com, "Matthew Tran" <hi5forhrinvn@yahoo.com>, v.v...

Date: Sunday, May 17, 2009, 7:30 PM

 

1. Việc Đại Úy James Scott được viết ở trong cuốn sách The Ambassador của tác giả Lewis của Úc (sách đă được dịch ra tiếng Việt là Ông Đại Sứ từ năm 1965... Cuốn này c̣n được t́m thấy ở các thư viện của Hoa Kỳ.... Ông Lê Xuân Nhuận thắc mắc về việc viên Đại Úy này là v́ ông Nhuận chưa được đọc cuốn sách Ông Đại Sứ (dịch sang tiếng Việt) và nguyên bản tiếng Anh The Ambassador của tác giả Lewis.

2. Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục bất măn với Ṭa Thành La Mă về việc Ṭa Thánh không những không bênh vực TT Ngô Đ́nh Diệm về vụ Phật Giáo 1963 mà c̣n lên tiếng phản đối TT Ngô Đ́nh Diệm nên Đức Tổng Giám Mục đă tuyên bố ly khai với Giáo Hội Công Giáo... Sau đó, do nhiều người làm trung gian ḥa giải Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục đă xin rút lại sự ly khai này và tuyên bố phục tùng Giáo Hội Công Giáo nên đă được phục chức Tổng Giám Mục nhưng không có nghĩa là được phục chúc làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long... Ông Lê Xuân Nhuận không nên để sự "tị hiềm" riêng mà viết thiếu sự b́nh tĩnh và khách quan của một người "viết sử"....

3. Việc cấm treo cờ tôn giáo ngoài đường năm 1962 khởi từ Lễ Kim Khánh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục tổ chức tại Huế. Khi TT Ngô Đ́nh Diệm được mới về Huế để dự Lễ Kim Khánh này, phi cơ đáp xuống phi trường Huế, thấy cờ Công Giáo treo tràn ngập phi trường, TT Diệm rất bất măn, nổi giận, dùng batoong dậm xuống sàn máy bay và bảo "đứa nào cho treo cờ giáo hội tràn đầy thế kia làm mất thể thống quốc gia", rồi giận dữ, ra lệnh cho phi công bay ngược về Saigon mà không đến dự Lễ Kim Khánh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục nữa.

4. Về Saigon, TT Diệm kư sắc lệnh cấm treo cờ Tôn Giáo (chung cho các tôn giáo) ngoài đường (tức là chỉ được treo trong khuôn viên các cơ sơ tôn giáo... Không may là năm sau (chỉ mấy tháng sau) là đến Lễ Phật Đản 1963, và luật này áp dụng vào việc Treo Cờ Phật Giáo... và đưa đến biến cố tranh đấu chống đối chính quyền và càng ngày càng có nhiều biến cố "thêm dầu vào lửa" nên gia đ́nh Ngô Đ́nh bị tan hoang, rồi dần dần, dân tộc Việt Nam lọt hoàn toàn vào tay Việt Cộng năm 1975. Đó âu cũng là vận mệnh của dân tộc Việt Nam...

5.. Nhưng phải nhận rằng lỗi cũng là do một số người Công Giáo bảo hoàng hơn vua, làm quá lố việc treo cờ Công Giáo như vậy (mà có nhiều nhân vật khác không phải công giáo nữa cũng góp phần làm việc quá lố treo cờ Công Giáo lung tung này) mà gây nên đại họa cho gia đ́nh họ Ngô và cho toàn dân tộc... (trở lên)

 

2009/5/17  <hi5forhrinvn@yahoo.com>:
>
Ư-kiến cũa Matthew Trần:
>
> Bài viết cũa "NamMo Dung"
trung thực, dáng tin cậy.
> Bài fân tách, nhận xét cũa Lê Xuân Nhuận, hoàn toàn có tính cách xuyên tạc v́ thiên kiến.
>
> Hơn nữa ai ai cũng biết: Lê Xuân Nhuận là tên 
Giao Diễm, luôn luôn t́m mọi fương cách dễ xuyên tạc dạo CG cũng như Vatican.
>
> Người viết những lời nầy dă có zịp hầu chuyện với Dức TGM Ngô D́nh Thục tại Ḍng Dồng Công sau khi Ngài ăn năn hối căi về việc 
bất dồng ư-kiến với Công dồng Vatican II, theo fe Giám mục Lefèvre từ năm 1976, lập phong trào "Giáo hội La Mă Chính thống" (Orthodox Roman catholic movement, gọi tắt là ORCM).
>
> Sau khi Dức TGM Ngô D́nh Thục ăn năn hối căi trỡ về thần fục Giáo Hội Vatican, Vatican dă hũy "án tuyệt thông"; Dức TGM Ngô D́nh Thục dược mời về Ḍng Dồng Công ỡ Missouri zưỡng già  và qua dời trong b́nh an ... chớ không bị ai bắt cóc  về Ḍng Dồng Công như
tên Lê Xuân Nhuận fịa ra

>

> Tôi vẫn zuy tŕ ư muốn là sẽ qua CA dễ chứng kiến cuộc "dối thụi" cũa anh CTT & Co với bọn thuộc tỗ chức "Gái Diếm" cũa Mặt Trận Tỗ Quốc (csVN) như Trần Chung Ngoc, Lê Xuân Nhuận, Fạm Hữu Tạo, Chế Trung Hieu, Bernardzip .v..
>
> Tôi hơi di hơi lại mà chẵng ai cho biết kết quă ,,,,,
>
>  Matthew Trần
(trở lên)