NGÀY THÁNG TÁM

 

Ngày tháng tám mùa thu về rất lạ

Em mắt buồn theo cỏ lá heo may

Đường thở dài vàng nắng áng mây bay

T́nh cúi mặt để sầu rêu nhánh lá

 

Ngày tháng tám mùa thu xanh biển cả

Cánh chim về hong ấm nụ môi hôn

Bài thơ yêu nhung nhớ lại gần hơn

Căn gác nhỏ mở ḷng vui đất lạnh

 

Ngày tháng tám mùa thu vàng đất trắng

Tay em mềm gối mộng ngát trùng dương

Con sóng vỗ thềm trăng ṃn vách đá

Gió thu về mây trắng đẹp trời hương

 

Ngày tháng tám mùa thu trùng xuống thấp

Đất khóc thầm tan vỡ mối t́nh hoa

Em nói dối ta buồn như muốn khóc

Con thuyền nào chở hết cơi ḷng ta

 

Ngày tháng tám mùa thu về thêm tuổi

Đất mẹ nghèo mọc cánh vỗ trời hoang

Và t́nh ta từ đó cũng lang thang

Khi trước mặt cuộc đởi chưa đáp số

 

                               SONG LINH