NGĂN TỦ CŨ

     

Ngăn tủ cũ

mười năm về sắp lại

xương l bồ-đề nhuộm tm rơi ra

sch vở ướp

thng năm di, tuổi dại

sống một thời thơ mộng

bướm hoa xa

 

những lưu-bt ngy xanh đầy bụi phủ

lật từng trang chữ chứa-chan xưa

bng-khung điểm

bạn cn, bạn mất

... c người xa vắng...

đ về chưa?

 

nghe như vẳng tiếng cười vang đu đ

o trắng tung-tăng từng buổi tựu trường

gc qun nhỏ ly ch xanh tuổi nhỏ

cho o di ai buộc dnh... yu thương

 

i kỷ-niệm

mang-mang đầy nỗi nhớ

chất-ngất lng

ngăn tủ của ta ơi!

mười năm nữa

v sau mười năm nữa

tc bạc đầu

thương nhớ mi khn ngui...

 

                                L MAI