Xem bài mới, trong Biến-Loạn Miền Trung có nhiều chi-tiết mới

THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN KHẮC B̀NH

 

        Một ngày vào dịp Quốc-Khánh 1-11-1974, tôi lại nhận được lệnh khẩn vào gặp chuẩn-tướng Huỳnh Thới Tây, Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, mà không được biết lư-do hay mục-đích ǵ, y như lần vào tŕnh-diện vào cuối tháng 9 năm 1973 - để đưa tôi ra Miền Trung.

        Tôi vừa bước vào văn-pḥng là chuẩn-tướng Tây dẫn tôi đi ngay với ông, lên xe, qua bên ṭa lầu của thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia.  Lên tầng trên rồi, ông mới nói nhỏ với tôi:

        -  Thiếu-tướng Tư-Lệnh muốn gặp riêng anh.

        Tướng Tây đưa tôi vào gặp tướng B́nh.  Trong cuộc gặp này, tướng Tây chỉ đóng vai tṛ dự-thính và quan-sát-viên, từ đầu đến cuối không hề nói một tiếng nào.

Sau khi bắt tay, mời ngồi, hỏi qua về sức khỏe và gia-đ́nh, thiếu-tướng B́nh nói chuyện với tôi

-  Tôi định đưa anh ra làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế, anh nghĩ sao?

Tôi không nghĩ sao hết.  Trong một thời-buổi mà giấc mơ của không biết bao nhiêu sĩ-quan cấp tá, dù là đă được biệt-phái từ Quân-Lực qua Cảnh-Lực rồi, hay là vẫn c̣n ở bên quân-ngũ, là được cử làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực một Tỉnh, một Thị-Xă, hoặc một Quận ở Thủ-Đô Sài-G̣n, th́ tôi đă thấy chán ngấy từ lâu cái chức-vụ mà giá-trị công-chính của nó đă bị nhiều người dẹp bỏ, để chỉ mong đợi cái hệ-quả tư-tà của nó mà thôi.  Có thể nói đó là một cương-vị để làm tiền; trừ một số ít chỉ tự bằng ḷng với những lợi-lộc vừa-phải tự-nhiên-mà-có, c̣n th́ đua nhau đổi trắng thay đen vơ-vét cho đầy túi tham, mà điều tệ-hại hơn hết là do đó mà dung-dưỡng tệ-nạn xă-hội, làm suy-yếu đội-ngũ Quốc-Gia, tạo kẽ hở cho đối-phương xông lên.  Tôi nghĩ đến bản-thân tôi, mà gia-đ́nh c̣n ở Nha-Trang: nếu làm việc ở Đà-Nẵng như hiện nay th́ tôi c̣n có thể ít nhất mỗi tháng một lần về Trung-Ương và nhân đó ghé thăm gia-đ́nh, chứ đi làm việc ở các Tỉnh khác th́ khó mà về Nha-Trang v́ trái ngả đường; c̣n nếu đưa vợ+con theo th́ cứ mỗi lần dời-đổi chỗ ở là một lần hao-tốn, mà đă chắc ǵ ở được tại một Tỉnh nào lâu đâu.  Riêng đối với Huế, sau mười lăm năm dâu-bể - kể từ ngày tôi bị đày đi khỏi nó vào năm 1960 - bộ mặt đă khác hẳn rồi, tấm ḷng cũng chẳng c̣n nguyên; bây giờ nếu tôi vẫn ở xa Huế mà giúp-đỡ Huế th́ dễ, chứ ở ngay Huế th́ e tôi sẽ khó ḷng mà tự giúp-đỡ được ngay chính ḿnh.

Tôi thấy rơ là các cấp chỉ-huy của tôi hiện nay, thiếu-tướng B́nh và chuẩn-tướng Tây, đă dành cho tôi một ḷng ưu-ái đặc-biệt, cả một đặc-ân lớn-lao.  Đáng lẽ tôi nên nói một câu ǵ khéo-léo, để vừa chối-từ vừa tỏ ḷng cám ơn.  Biết bao nhiêu lần tôi đă nghe rơ các người xung quanh, dù là ở cấp Xă Ấp, ở cấp Toán Tổ, nói đến “cất-nhắc”, nói đến “chức-phận”, nào là “tri-ân”, nào là “trung-thành”.  Nhưng tôi không thể sử-dụng miệng lưỡi ḿnh trong trường-hợp này, mặc dù biết rằng một lời nói ngọt sẽ gây được nhiều thiện-cảm nơi người nghe hơn.  Tôi đáp:

        -  Xin thiếu-tướng cho tôi ở lại Đà-Nẵng.

        Cả tướng B́nh lẫn tướng Tây đều giữ vẻ mặt điềm-nhiên, nhưng tôi nghĩ là họ hẳn không khỏi ngạc-nhiên.  Tướng B́nh hỏi tôi:

-  Tại sao anh không thích ra Huế?

-  V́ tôi bị đổi đi xa, nay được trở về; gặp lại những kẻ đáng bị trừng-trị mà dung-tha họ th́ không được rồi, nhưng nếu ra tay th́ sẽ bị họ xem là trả thù hay trở mặt, e không trọn tiếng với đời.

        Tướng B́nh hỏi tiếp:

-  Anh thấy nếu ở nơi khác th́ dễ làm việc hơn ở Huế sao?

Tôi sợ là ông hiểu lầm rằng tôi tránh né những nơi khó-khăn.  Tôi không tránh né khó-khăn mà tôi chỉ muốn tránh né những nơi mà ḿnh có thể bị dùng làm vật hy-sinh.  Tự-nhiên tôi thấy muốn nói, công-khai và trực-diện, v́ đây quả là cơ-hội hiếm có, rằng: “Các ông đừng đánh giá tôi ngang hàng với đa-số cùng mang cấp-bậc và/hoặc cùng giữ chức-vụ như tôi!” - ư tôi định nói là v́ tôi không gặp thời, chứ thực ra th́...  Tôi bỗng kịp tự kiềm-chế, và chỉ tŕnh-bày một cách mà tôi cho là khiêm-tốn:

-  Tôi có khả-năng làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại bất-cứ một Tỉnh nào trên toàn-quốc, mà không thua kém bất-cứ một người nào...

Tướng B́nh gật đầu.  Hẳn ông hiểu rơ là tôi nói thật.  Nhưng có lẽ ông tưởng tôi muốn xin đi làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại một Tỉnh nào không có người cũ quen tôi, để dễ trừng-trị những kẻ phạm-pháp hơn chăng, nên ông hỏi tôi:

-  Anh nghĩ thế nào về Tỉnh Quảng-Nam?

Thừa-Thiên là quê mẹ tôi; tôi đă lớn lên ở đó, tôi có ở đó rất nhiều kỷ-niệm trọn đời không quên, thế mà tôi đă chối-từ, huống ǵ Quảng-Nam.  Tôi thấy thật khó nói lên ư-kiến của ḿnh.  Tuy thế, nh́n thấy nét mặt của tôi là ông biết ngay tôi không nhận lời.  Ông liền nói tiếp:

-  Tôi cho anh chọn Tỉnh nào anh thích.

Đến tận nước này th́ thật quá lắm.  Một vị Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Toàn-Việt, đồng-thời cũng là Đặc-Ủy-Trưởng Phủ Đặc-Ủy T́nh-Báo Trung-Ương, thứ-bậc gấp đôi Bộ-Trưởng, hiện có đầy-đủ quyền-hành cũng như dư-thừa thuộc-viên thân-tín để chọn bổ-nhiệm vào các chức-vụ chỉ-huy, từ ở Trung-Ương xuống đến Xă Phường, mà lại chấp-nhận cho tôi tự chọn địa-phương công-tác theo ư muốn riêng của ḿnh!  Tôi thật xúc-động trước thái-độ đó, cùng lúc cảm thấy thỏa-măn, v́ tự-ái được vuốt-ve.  

Phải chăng Cấp Trên cần tôi tập-trung nỗ-lực đảm-trách an-ninh trật-tự riêng cho một Tỉnh quan-trọng, như Tỉnh Thừa-Thiên, mà tỉnh-lỵ là Thị-Xă Huế, nơi xuất-phát liên-tục của những phong-trào chống-đối Chính-Quyền Trung-Ương, và hiện nay vẫn là nơi sôi-sục chính-t́nh, nên cần có tôi có mặt thường-trực tại chỗ để chuyên-chú lo ổn-định nội-an; hoặc Tỉnh Quảng-Nam, là nơi bám trụ của các cơ-quan đầu-năo của cả Đảng-Ủy Liên-Khu V lẫn Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu V của đối-phương, cũng là hậu-cứ tiếp-nhận lực-lượng cộng-sản từ Bắc-Việt xâm-nhập vào, bàn-đạp để chúng vừa cầm chân Quân-Đoàn I của ta, vừa tiến sâu hơn vào các tỉnh ở phía Nam, kể từ vùng đất địa-đầu chiến-lược này bên trong pḥng-tuyến A-Sau và Đèo Hải-Vân, nên cần có tôi chú-tâm bảo-vệ số đông đồng-bào bị kẹt tại các Xă Ấp thuộc vùng tranh-chấp ở giữa hai bên?  Nếu thế th́ tại sao ông lại bảo tôi chọn Tỉnh nào khác hơn?  Hay là ông định đưa người nào khác đến thay-thế tôi ở chức-vụ và hoạt-hạt hiện-thời?  Trong trường-hợp đó, tôi nên chọn một Tỉnh nào tiện đường cho tôi để dễ đi+về chăm-sóc gia-đ́nh hiện ở Nha-Trang.  Tôi bèn hỏi lại:

-  Thưa thiếu-tướng, bất-cứ ở Vùng nào?

Tướng B́nh mỉm cười, nhận thấy tôi đă lợi-dụng câu nói của ông, trả lời:

-  Cứ tạm chọn ở Vùng I trước đă!

Quảng-Trị, Quảng-Tín, Quảng-Ngăi, đều càng bất-tiện hơn Thừa-Thiên và Quảng-Nam.  Tôi suy-nghĩ nhanh trong đầu: nếu lại từ-chối th́ có thể làm cấp trên bực ḿnh, nên tôi dựa theo câu nói của ông mà trả lời ông, v́ tôi biết chắc là sẽ bị từ-chối ngay:

-  Nếu thiếu-tướng cho tôi đảm-trách Thị-Xă Đà-Nẵng...

Và, để mở một lối thoát cho cả ông lẫn tôi, hầu chấm dứt vụ cử-nhiệm này, tôi nói thêm:

-  Tôi có thể kiêm-nhiệm cả Đặc-Cảnh Vùng I lẫn Cảnh-Lực Thị-Xă Đà-Nẵng, để nâng phía Sắc-Phục ở đó lên...

*

Thiếu-tướng B́nh im-lặng một lát rồi chuyển câu chuyện qua đề-tài khác.  Ông hỏi tôi:

-  Anh có tham-gia đảng-phái nào không?

Tôi đáp:

-  Tôi là người không đảng-phái.

Có lẽ ông muốn hỏi xem, ngoài các đảng-phái chính-trị ra, c̣n có hội-đoàn, phe-nhóm hoặc nhân-vật hữu-danh hữu-quyền nào khác đỡ đầu cho tôi hay không, nên ông khéo-léo:

-  Hồi đó, ai giới-thiệu anh qua Phủ Đặc-Ủy?

Sự-việc thật là đơn-giản, nhưng ông không nghĩ đơn-giản, và tôi cũng khó tŕnh-bày đơn-giản.  Cả một quá-tŕnh chuyển-biến của Ngành Cảnh-Sát Công-An Quốc-Gia qua suốt gần ba thập-niên hiện lên trong đầu-óc tôi; nhưng các viên-chức dù cao-cấp nhất, dù lớn chức nhất, và già nghề nhất, cũng có mấy ai nắm vững vấn-đề?  Tôi đành trả lời ngắn gọn:

-  Tôi được chỉ-định dự thi khả-năng chuyên-môn, trắc-nghiệm bằng máy ḍ-sự-nói-dối, học Khóa đầu tiên T́nh-Báo Đặc-Biệt Cao-Cấp của Mỹ, rồi được biệt-phái qua Phủ Đặc-Ủy..., chứ không do sự giới-thiệu của một nhân-vật hay đoàn-thể nào.

Tướng B́nh lại đổi đề-tài.  Ông hỏi tôi:

-  Anh với Lê Văn Hảo liên-hệ thế nào?

À, th́ ra họ vẫn chưa biết rơ sự liên-hệ ấy.  Tôi đáp:

-  Lê Văn Hảo là em khác mẹ của vợ tôi.

Ông hỏi thêm:

-  Sau vụ cộng-sản tổng-tấn-công Tết Mậu-Thân 1968 th́ sao?

Tôi tŕnh-bày:

-  Hảo theo Việt-Cộng; tôi có báo-cáo lên đại-tá Nguyễn Mâu, hồi đó là Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc, Trưởng Khối Cảnh-Sát Đặc-Biệt Trung-Ương; đại-tá Mâu nói rằng: “Trong một gia-đ́nh, có thể có người này bên này, kẻ kia bên kia; nếu anh không dính-dáng ǵ với y th́ thôi!”  Thực-tế, tôi, và vợ tôi, không hề liên-lạc với anh-ta.

Tôi rất ngạc-nhiên tại sao măi đến giờ này thiếu-tướng Tư-Lệnh Cảnh-Lực mới nêu vấn-đề đó ra với tôi.  Phải chăng Trung-Ương không biết chuyện đó trước khi cử tôi ra Miền Trung?  C̣n nếu có biết và có nghi tôi th́ đâu có bổ-nhiệm tôi?  Ngược lại, tuy biết mà vẫn tin tôi th́ c̣n nhắc lại làm ǵ?  Hay là măi đến gần đây mới biết?

Tôi nhớ, trước đó không lâu, trong một buổi họp tại pḥng-giấy của thiếu-tướng Hoàng Lạc, Phó Tư-Lệnh Quân-Khu I, nhân khi đại-tá Lê Quang Nhơn, Chánh-Sở I Quân-An, thuyết-tŕnh về công-tác theo-dơi các quân-nhân có liên-hệ gia-đ́nh với Việt-Cộng – các quân-nhân này có tên trong một loại hồ-sơ đặc-biệt gọi là “Hồ-Sơ Z”; cách phân-loại này về sau cũng được áp-dụng đối với cảnh-nhân - đại-tá Nhơn đă nói: “Ngay trong năm anh+em chúng tôi ngồi họp ở đây, cũng có người có hồ-sơ Z”.  Năm người hiện-diện là đại-tá Nguyễn Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I; đại-tá Phạm Văn Phô, Trưởng Pḥng 2 Quân-Đoàn và Quân-Khu I; trung-tá Phạm Xuân Bách, Phụ-Tá Trung-Tâm-Trưởng Phụng-Hoàng Vùng I; đại-tá Nhơn, và tôi.  Họ có ám-chỉ ǵ tôi hay không?

Hay là Trung-Ương mới biết, nhưng v́ kết-quả điều-tra của phía Việt-Nam, chắc cũng giống như kết-quả đoán ṃ của các thuộc-viên của tôi, khác với kết-quả của phía Hoa-Kỳ, mà chính tôi đă đính-chính, nên tướng B́nh mới đích-thân hỏi tôi để ông trực-tiếp quan-sát phản-ứng của tôi ra sao?

Bỗng tôi giật ḿnh.  Phải chăng Cấp Trên không chỉ nghi tôi v́ tôi có thân-nhân là Việt-Cộng, mà lại nghi tôi v́ tôi “lư-tưởng” quá chừng:  không cần phe-phái, không màng cấp-chức, không thèm lợi-lộc, mà vẫn phục-vụ tận-tụy và hữu-hiệu hơn người?  Tôi đă có nghe trung-tá Nguyễn Hữu Hải, Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, kể lại rằng, trong một cuộc họp tại Trung Ương, chuẩn-tướng Huỳnh Thới Tây khi đề-cập đến tôi, đă khen-ngợi tôi không tiếc lời, đồng-thời lại đặt câu hỏi:  “Quái! Sao thằng Nhuận nó tài đến thế!”

*

Ngưng một lát, thiếu-tướng B́nh chuyển sang vấn-đề khác:

-  Anh nói tóm-tắt t́nh-h́nh ở Huế hiện nay ra sao?

T́nh-h́nh ở Huế nói riêng, và những nơi khác liên-quan đến Huế nói chung, th́ tôi đă có báo-cáo lên đầy-đủ rồi.  Tôi chỉ nhấn mạnh vài điểm nổi bật mà thôi:

-  Về phần cộng-sản th́ quả trước đây chúng đă nắm được đa-số các tay “lănh-tụ” tập-thể sinh-viên, nhất là qua vụ vu-khống “chính-quyền bắt cóc sinh-viên” vừa rồi, chúng đă tạo được ảnh-hưởng trong giới phụ-huynh sinh-viên & học-sinh, giáo-chức, và cả quần-chúng nói chung.  Nhưng tôi đă lập kế-hoạch, đích-thân chỉ-đạo và yểm-trợ cho Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên sử-dụng một số biện-pháp t́nh-báo chuyên-môn để lật ngược lại thế cờ, làm chủ t́nh-h́nh.  Hiện nay, chúng ta đă chiếm được thế thượng-phong đối với cộng-sản nội-thành rồi.

-  Về phần nội-chính?

-  Tuy không có những tổ-chức nhỏ và nhiều như từ Đà-Nẵng trở vào, nhưng hai tổ-chức lớn th́ rất đáng được Chính-Quyền quan-tâm:  đó là “Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc” và “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh”, mà cấp-thiết nhất là “Phong-Trào” này.

-  Anh nói về Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc trước.

-  “Lực-Lượng” ấy quy-tụ được hầu hết Phật-Tử là thành-phần đại-đa-số trong dân-chúng, kể cả công-chức và quân-nhân.  Ngoài Khối Ấn-Quang xuất-phát từ Miền Trung và kiểm-soát hầu hết Phật-Giáo-Đồ khắp nơi, đại-tướng Dương Văn Minh đă thu-phục được hầu hết giới tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Nam, và thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu đă lôi-cuốn được hầu hết khối tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Bắc di-cư.  Đối với quốc-tế th́ đó là thành-phần thứ ba; đối với quốc-nội th́ đó là tập-hợp dân-sự lớn mạnh nhất, bao gồm nhiều chính-đảng nhất; các cấp lănh-đạo lại là nhân-vật dân-cử có quyền bất-khả xâm-phạm.  Điều đáng nói là cộng-sản đă len-lỏi vào, và chính-quyền địa-phương th́ không dám ḍm-ngó đến, phó mặc cho Trung-Ương lo.  Tuy thế, tôi đă có người bên trong, cho nên biết trước chương-tŕnh & nội-dung sinh-hoạt của họ, khắp Vùng.

-  Anh chắc-chắn không có ǵ đáng lo?

-  Vâng, nếu họ vẫn cứ tổ-chức mít-tinh tại các sân chùa, chứ không xuống đường gây xáo-trộn trật-tự chung, và nếu họ không xúi-giục quân-đội gây binh-biến ǵ, mà chỉ chờ-đợi đến ngày bầu-cử Tổng-Thống, vào cuối năm tới.  Tính đến hôm nay, và riêng Miền Trung th́ thế; c̣n về tương-lai, và các nơi khác th́ tôi không dám đoán trước...

-  C̣n về “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”?

Tôi tin là thiếu-tướng B́nh, tuy là tín-đồ Đạo Chúa, nhưng ông sống đời công-chính theo lời Chúa dạy, sẽ rất công-b́nh chứ không thiên-vị Đạo nào, không bao che cho người nào, nên tôi nói thẳng cảm+nghĩ của tôi:

-  Chủ-đề chống tham-nhũng th́ hấp-dẫn đối với mọi người, kể cả một số người mà bản-thân cũng không trong-sạch; nhưng tham-gia vào “Phong-Trào” th́ hầu như là chỉ có tín-đồ Ky-Tô-Giáo; c̣n xuống đường th́ là những phần-tử mà quyền-lợi vật-chất hoặc tinh-thần đă quá gắn liền với cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và gia-đ́nh.  Dù sao, cuộc biểu-t́nh của họ mà bị Cảnh-Sát (do thiếu-tá Liên Thành chỉ-huy) đàn-áp vừa rồi cũng đă gây được một tiếng vang, có lợi cho “Phong-Trào”, tức là có hại cho Chính-Quyền.  Đó là một bước ḍ đường.  Tin-tức mới nhất cho biết là “Phong-Trào” sẽ tổ-chức xuống đường khắp nước; từ Huế, Quảng-Trị vào các Tỉnh Vùng II th́ do linh-mục Nguyễn Kim Bính, cha xứ Phú Cam, khởi-xướng; tại thủ-đô Sài-G̣n và các Tỉnh Vùng III, Vùng IV th́ do linh-mục Trần Hữu Thanh phát-động.  Khi đó th́ t́nh-h́nh khắp nước sẽ rối beng; Chính-Quyền khó kiểm-soát được dân-chúng, ngay cả các ban tổ-chức biểu-t́nh cũng khôn nắm vững thành-phần tham-gia, và không ai đối-phó nổi với phản-ứng của các thành-phần chống lại họ, trong khi các phương-tiện truyền-thông trong và ngoài nước tha-hồ đổ thêm dầu vào.  Tóm lại, “Phong-Trào” không chờ đến ngày bầu-cử sang năm; họ muốn Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ-chức ngay; họ muốn có một Tổng-Thống là tín-đồ Đạo Ky-Tô...

-  Tổng-Thống (Nguyễn Văn Thiệu) cũng là...

-  Nhưng có một số phần-tử phân-biệt đạo ḍng với đạo theo.  Vả lại, vấn-đề không ngừng ở đó, mà là nhắm vào vai tṛ giáo-dân của người lănh-đạo quốc-gia.  Họ muốn có một Tổng-Thống rập khuôn cố Tổng-Thống Ngô Đỉnh Diệm.  Tống-Thống hiện nay không hề đối-xử phân-biệt với các tín-đồ đạo khác, không chịu lợi-dụng Chính-Quyền để tạo ưu-thế cho Đạo Ky-Tô, nên họ bất-măn.  Họ đồn miệng rằng Đức Tổng-Giám-Mục Nguyễn Văn B́nh đă “cảnh-cáo” Tổng-Thống về khoản này.  Nổi bật nhất là nội-dung những lời thuyết-giáo của linh-mục Nguyễn Kim Bính tại nhà thờ Phú Cam, Huế, mà tôi đă cho thu băng gửi về Trung-Ương, trong đó đă có hai đoạn tiêu-biểu cho hai phương-diện của một vấn-đề:  một đoạn linh-mục Bính hằn-học khích-động đồng-đạo, đại-ư “người ta đă ám-hại một tổng-thống anh-minh...”, và một đoạn ông cay-đắng phân-bua, đại-ư “như tôi là một Cha Xứ ở Phú Cam này, có ai mà không biết tôi; thế mà cái ngài đại-tá Tôn Thất Khiên ấy, cái đấng tỉnh-trưởng Tôn Thất Khiên ấy, đến nhậm-chức ở đây đă bao lâu rồi, mà vẫn chưa hề đến thăm hỏi tôi một lần...”

Thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh gật đầu:

-  Tôi đă có nghe cuốn băng ấy rồi.

Ông hỏi tiếp tôi:

-  Theo anh th́ những việc ǵ cụ-thể có thể xảy ra trong tương-lai gần, hậu-quả thế nào?

-  Cộng-sản Bắc-Việt ồ-ạt chuyển quân và chiến-cụ vào.  Quân-Lực của ta th́ bị bó tay v́ bản Hiệp-Định Paris; nếu có đụng-độ quân-sự th́ điều đó thuộc thẩm-quyền của cấp Trung-Ương.  Riêng về phương-diện chính-trị nội-bộ th́ t́nh-h́nh chung ngày càng xấu thêm:  các cấp Chính-Quyền địa-phương không biết thu-phục dân-tâm; nhất là ở vùng ngoại-ô, nói chi ở vùng tranh-chấp.  Đồng-bào chán ghét tham-nhũng, mà lại khao-khát ḥa-b́nh.  Tổ-chức của nhóm linh-mục Trần Hữu Thanh và Nguyễn Kim Bính là “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh”.  Một số tín-đồ Ky-Tô-Giáo sẽ đồng-loạt xuống đường khắp nơi.  Nếu không ngăn-chận th́ có thể có bạo-động.  Giả-dụ một số quá-khích (Việt-Cộng xúi-giục) tấn-công những người họ cho là đă tham-gia tích-cực vào cuộc Cách-Mạng 1-11-1963 lật đổ chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, mà những người này th́ nằm bên phía “Lực-Lượng”, và tất-nhiên là những phần-tử này sẽ phải tự-vệ, biến thành xung-đột tôn-giáo, ít nhất cũng như biến-cố Thanh-Bồ Đức-Lợi tại Đà-Nẵng trước đây.  “Phong-Trào” mà “làm mạnh” được th́ phía “Lực-Lượng” hẳn cũng sẽ không chịu thua.  Ngăn-chận th́ bị gán cho là đàn-áp tôn-giáo; giả-dụ có kẻ bắt chước nữ-Dân-Biểu Kiều-Mộng-Thu, nằm lăn giữa đường để cho phóng-viên chụp ảnh, quay phim, dùng làm bằng-chứng là ả đă bị cảnh-sát bạo-hành, xong kéo đồng-bọn vào nhà-hàng lớn ăn khao, trong lúc phản-ứng của dư-luận chung, cả trong nước lẫn ngoài nước, nhất là tại Hoa-Kỳ, th́ rất bất-lợi cho ta.  Hơn nữa, làm sao có đủ lực-lượng để giúp văn-hồi an-ninh:  kinh-nghiệm các vụ lộn-xộn ở Quận Hoài-Nhơn của Tỉnh B́nh-Định, Thị-Xă Tuy-Ḥa của Tỉnh Phú-Yên, cho thấy là Chính-Quyền Tỉnh bất-lực khi chính Cảnh-Sát của địa-phương ḿnh bị đám lộng-hành bao vây, tấn-công.  Trung-Ương cũng khó tiếp tay:  chỉ nội một vụ ở Chủa Linh-Sơn, Đà-Lạt, mà phải cần có phi-cơ quân-sự di-chuyển Cảnh-Sát Dă-Chiến từ Sài-G̣n ra; nếu có biến-động nhiều nơi một lần th́ làm sao mà giải-nguy?  Quan-trọng hơn hết là bọn Việt-Cộng đă xâm-nhập vào “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh”.  Chúng đă hiểu rơ là tổ-chức này thù-hận chế-độ hiện-thời hơn hết, nên chúng lợi-dụng để có thêm những đồng-minh chung sức chống phá Việt-Nam Cộng-Ḥa.  Chúng đă bắt đầu lôi kéo thêm các tổ-chức khác nữa, từ bên ngoài Ky-Tô-Giáo, để cùng hưởng-ứng “Phong-Trào”, v́ “Phong-Trào” là h́nh-thức đối-lập hợp-pháp, nấp được vào đó là hoạt-động dễ vô cùng.  Chúng sẽ có thể chiếm giữ công-sở, đột-nhập đồn bót, khủng-bố, phá-hoại, ít nhất là cũng thành-công về mặt chính-trị, thông-tin tuyên-truyền...

-  Theo anh th́ Chính-Quyền nên đối-phó cách nào?

-  Tôi xin đề-nghị Trung-Ương tạm-thời nhượng-bộ “Phong-Trào” một bước đầu tiên, để tiện cấp-thời vô-hiệu-hóa mọi kế-hoạch hoạt-động của họ hiện nay, bằng cách cử hai tín-đồ Ky-Tô-Giáo, gốc-gác Đệ-Nhất Cộng-Ḥa và thân-cận với giới cựu Cần-Lao, ra làm Tỉnh-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia tại Tỉnh Thừa-Thiên...

Thiếu-tướng B́nh và chuẩn-tướng Tây nh́n nhau.

Tôi nói tiếp liền:

-  Như thế là chỉ mới giải-quyết được bước đầu, chứ chưa xong trọn vấn-đề.  Tuy nhiên, nếu tôi c̣n ở Vùng I th́ tôi, chính tôi, sẽ ngăn-chận được mọi sự xáo-trộn tiếp theo, cho Vùng I, và do đó, cho toàn Miền Nam...

*

Thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh, Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Ḥa, đứng dậy, đưa tay bắt tay cám ơn tôi, và kết-thúc cuộc tiếp-xúc bằng lời khuyến-khích tôi và hứa-hẹn sẽ thăng cấp cho tôi vào Ngày Cảnh-Lực 1-6-1975.

Tôi cùng chuẩn-tướng Hùynh Thới Tây trở về văn-pḥng Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, lần này th́ cùng đi bộ.  Tôi muốn nói lên một lời cám ơn ông đă đề-bạt tôi, đă dành cho tôi rất nhiều đặc-quyền, đặc-ân, mà các cấp+chức khác, ngang tôi, kể cả cao hơn tôi, cũng không có được – đương-nhiên là trong công-vụ mà thôi.  Ít nhất th́ ông cũng đă bắt cả các cấp Giám-Đốc phụ-tá của ông tại Trung-Ương phải đích-thân đáp-ứng ngay mọi đề-nghị của tôi; và, thay v́, như với nhiều giới-chức khác - cấp dưới dâng nạp quà cáp lên cho cấp trên – th́ ông ngược lại đă cho riêng tôi mỗi tháng 20,000 đồng, tương-đương gần nửa tháng lương của tôi, để thuê nhà ở v́ tôi phải rời gia-đ́nh mà ra Miền Trung - tất-nhiên với sự đồng-ư của thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh.  Nhưng tôi không nói ra được lời cám ơn đó, v́ nó có vẻ nịnh-hót thế nào ấy - một việc mà tôi không bao giờ làm, cho nên đă bị thiệt-tḥi từ hai mươi bảy năm nay.

Chúng tôi lặng-lẽ bước bên cạnh nhau, trước những cặp mắt ngạc-nhiên của nhiều sĩ-quan gặp trên đường đi.  Cuối cùng, như để đánh tan bầu không-khí lạt-lẽo ấy, và lấy lại thế chủ-động, chuẩn-tướng Tây nói với tôi, mà tôi nghe như nói lên tâm-tư của một số đông viên-chức chỉ-huy Ngành Đặc-Cảnh thời bấy giờ:

-  Qua Sắc-Phục th́ có tiền...

Sau đó, ông không quên trao tiền thuê nhà cho tôi, và nhắc tôi cần ǵ th́ giải-quyết gấp với các Giám-Đốc hữu-quan, để c̣n rời Sài-G̣n sớm mà ghé thăm gia-đ́nh hiện ở Nha-Trang.

*

Ngay hôm sau, tôi vừa về đến Nha-Trang th́ nhận được tin Trung-Ương đă cử hai nhân-vật khác đến thay đại-tá Tôn Thất Khiên và thiếu-tá Liên Thành trong chức-vụ Tỉnh-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế.

Tân Tỉnh-Trưởng là đại-tá Nguyễn Hữu Duệ.

Đại-tá Nguyễn Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I, nhắn tôi ra Đà-Nẵng gấp, để cùng ông ra Huế chủ-tọa lễ giao-nhận chức-vụ Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xă Huế, giữa thiếu-tá Liên-Thành và trung-tá Hoàng Thế Khanh.

 

                                                    LÊ XUÂN NHUẬN     

 

*Tham khảo:

NGÔ KỶ

kư-giả

 

Không tướng nào muốn tấn công vào Dinh Gia Long cả... Các tướng đảo chánh chọn Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu v́ Đại Tá Thiệu là người Công Giáo. Họ muốn người Công Giáo diệt người Công Giáo...

Khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 02 tháng 11 năm 1963, Đại Tá Thiệu tấn công Dinh Gia Long bằng vũ khí hạng nặng .50 caliber, 75 mm và xe tăng, phá sập cổng Dinh...

(trong bài "Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm")