NẾU

                           Tác-giả tự dịch bài “IF”

 

Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:

Phục chàng, t́nh địch hết ho-he!

Thỏa nguyền, chàng sẽ không than tiếc

Rằng bản đàn tim trỗi lạc bè!

 

Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hào:

Xứng danh học rộng với tài cao!

Sẽ không thua kém ǵ nam-giới,

Không thẹn-thùng chi phận má đào!

 

Nếu bạn hoàn-toàn sống hảo-lương,

Chắc mai sau sẽ nhập thiên đường:

Sẽ chê những kẻ lâm tai-ách

Là vụng đường tu, tội-lỗi vương!

 

Nếu họ t́m ra Chính-Nghiă rồi

Th́ đâu c̣n quản máu xương rơi!

Hoà-B́nh trân qúy nên ngưng bắn

Chứ chẳng v́ hèn, sợ chết thôi!

 

Nếu Mỹ tiêu-trừ Việt Cộng ngay

Th́ vinh biết mấy quốc dân này!

Có đâu mặt nạ ma ra mặt*

Tự-thán “sai lầm khủng-khiếp thay!”

 

                            THANH-THANH

 

* McNamara, cựu Bộ-Trưởng Quốc-Pḥng Mỹ,

    đă viết (trong hồi-kư): “We were terribly wrong!”