NẮNG TRONG 

TRẠI CẤM HỒNG-KNG

 

 

Nắng tung tăng nhảy ma

Đa với gi v my

Từng giọt nắng thơ ngy 

Trn mắt trn vch l

 

Em yu nắng ma Hạ

Như yu l trn cnh

Như yu gi ngọt lnh

Như yu my mu trắng

 

Nhưng Hồng Kng sao nắng

Chẳng thấy đẹp cht no

Nắng bị nhốt trong ro 

Khng c my cng gi

 

Bn tay em nho nhỏ 

Nng niu nắng trn tay

Để đợi chờ mai ny

Đưa nắng ra trại cấm. 

 

PHẠM TRUNG THNH

(1989= 10 tuổi, nay ở Belgium)