XUÂN VÀ NÀNG THƠ 

 

 

Ta vẫn là ta của thuở hai mươi,

Mũi bút chưa cùn, nguồn hứng chưa vơi;

Nhưng từ đổ vỡ bao nhiêu thần-tượng,

Tết này ta không làm thơ cho ngươi!

 

Thiên-hạ ngàn xưa sống kiếp đau-thương,

Mơ một ngày mai đời đầy hoa hương,

Một nụ cười tươi, một tia nắng đẹp

(Dấu hiệu vui lành), tôn ngươi ngôi vương.

 

Từ đó, người đời tiếp-tục lầm-than;

Phép mầu đâu ngươi mà ḥng ngươi ban?

Chỉ có đất mầu, thuận mùa, tốt giống,

Với mồ-hôi người lao-động ḥa chan!

 

Chiếc áo hàng hoa, miếng bánh chưng xanh,

Đối đỏ, nêu cao, thịt mỡ, dưa hành...

Ngươi kể công-lao mà không tự thẹn:

Suốt cả năm trường nhờ ai lo quanh?

 

Sao ngươi không t́m sưởi ấm tha-ma?

Không tạo an-ḥa giữa chốn trường-sa?

Suối ngọt, quả lành, không ban biển cát?

Nam Bắc băng-dương sao không đơm hoa?

 

Thôi đừng kiêu-căng, xuân ơi, xuân ơi!

Giá-trị nhân-sinh hăy trả cho Người!

Ta vừa lật đổ bao nhiêu thần-tượng,

Tết này ta không làm thơ cho ngươi!

 

                                THANH-THANH

                                   Văn-Nghệ Tiền-Phong

                              số đặc-biệt xuân quư-măo (1963)