Ông Nam Mộ Dung đă viết một bài, phổ-biến trên nhiều diễn-đàn liên-mạng, nhan đề "Từ Lê Xuân Nhuận, Lê Chân Nhân, Thanh Thanh Đến Lư Tống" (), trong đó ông nêu một số câu hỏi, đại ư:

                        Liên hệ với Lư Tống ra sao?

                        Tại sao không lo cho Lư Tống?

                        Tại sao không tham gia sinh hoạt với các hội cảnh sát địa phương?

            Tôi xin kính trả lời tóm-tắt như sau:

 

            A/ LIÊN HỆ VỚI LƯ TỐNG RA SAO:

 

            Tôi và Lư Tống là anh em cùng mẹ khác cha.

            Từ nhỏ đến lớn, anh em chúng tôi vẫn luôn thương-yêu nhau, giúp-đỡ nhau.

            Anh em chúng tôi thờ cúng ông bà.

 

            B/ TẠI SAO KHÔNG LO CHO LƯ TỐNG:

 

            Tôi lo cho Lư Tống.

            Đặc-biệt những lần Lư Tống bay qua Việt-Nam rải truyền-đơn chống-Cộng (rồi bị bắt giam), tôi đă khiêm-tốn làm một bóng mờ (low profile) đằng sau các tổ-chức và các nhân-vật tranh-đấu cho Lư Tống; chứ không phải là "không lo cho Lư Tống". Việc làm th́ nhiều, nhưng để chứng-minh tôi xin nêu lên dăm ba bằng-chứng (không thể lục hết trong chồng hồ-sơ lưu-trữ dày cộm) dưới đây.

 

            1) Khởi từ Cộng-Đồng Người Việt Tỵ Nạn, một trong các việc làm là mang Thỉnh-Nguyện-Thư đi gặp từng người mà xin chữ kư. Thí-dụ: xen lẫn trên vài trang, của rất nhiều trang, có những nhân-vật đồng-bào biết tiếng tại Bắc California:

            Cựu Thượng-Nghị-Sĩ Trần Ngọc Nhuận, đại-tá trừ-bị Quân-Lực Hoa-Kỳ;  Cao Sơn, Chủ Báo "Tin Việt News";  Đoàn Thanh Liêm, luật-sư (vừa được CSVN trả tự-do, một phần là nhờ sự vận-động của Cộng-Đồng NVHN trong đó có Lê Xuân Nhuận);  Hà Ly Mạc, nhà thơ;  Tô Ngọc, nhà báo;  Vũ Đức Nghiêm, nhạc-sĩ;  Sương Mai, nhà thơ;  Ngọc An, nhà thơ;  Lê Đô, đại-diện báo "Saigon Post" tại Nam Cali, v.v... (xem h́nh)

 

            2) Rồi đến dân-biểu gốc Việt (luật-sư Trần Thái Văn): ông và tôi đă hoạch-dịnh chương-tŕnh lo cho Lư Tống. (xem h́nh)

 

            3) Rồi đến dân-biểu Quốc-Hội Hoa-Kỳ (Pete Stark) từ địa-phưong nơi tôi đang ở. (xem h́nh)

 

            4) Rồi đến thượng-nghị-sĩ (Barbara Boxer) Quốc-Hội Hoa-Kỳ, từ Bang California. (xem h́nh)

 

            5) Rồi lên Bộ-Trưởng Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ. (xem h́nh)

 

            6) Lên đến Tổng-Thống Hoa-Kỳ (thời Bill Clinton). (xem h́nh)

 

            7) Cũng lên đến Tổng-Thống Hoa-Kỳ (thời George W. Bush). (xem h́nh)

 

            8) t́m đến nhiều nhân-vật quan-trọng khác, tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức, v.v... (kể cả Quốc-Vuơng, Thủ-Tướng, các Bộ-Trưởng Ngoại-Giao, Nội-Vụ và Tư-Pháp của Thái Lan); một trong các thí-dụ là Đại-Sứ Mỹ ngay tại Việt-Nam. (xem h́nh)

 

            9) Lợi-dụng việc gửi điện-thư (fax) cho Lư Tống đang bị giam tại Việt-Nam (mà tất-nhiên là công-ty điện-thư không thể chuyển được) để phổ-biến tin-tức về Lư Tống ở trong nước. (xem h́nh)

 

            10) Đặt trường-họp Lư Tống bị bắt vào trong vấn-đề Nhân-Quyền Quốc-Tế. (xem h́nh)

 

            11) Tiếp-xúc với các nhân-vật hoạt-động cộng-đồng, để vận-động cho Lư Tống: đây là một trong nhiều thí-dụ. (xem h́nh)

 

            12) Dịch và biên-tập số lớn các bản văn liên-hệ bằng tiếng Anh; nhờ-cậy một số nhà văn & nhà báo Mỹ, và các tổ-chức phi-chính-phủ quốc-tế, tỷ như "Ân Xá Quốc Tế". (xem h́nh). Và nhiều lắm, nhiều lắm...

 

            Trong cuộc tuyệt-thực của Lư Tống tại San Jose th́ tôi vẫn thường đến với em tôi. (xem h́nh)

 

            C/ TẠI SAO KHÔNG THAM GIA SINH HOẠT VỚI CÁC HỘI CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG:

 

            Tôi tham-gia sinh-hoạt đều-đặn với các Hội Cảnh-Sát địa-phương, liên-lạc & gặp mặt các bạn trong Ban Điều-Hành, đặc-biệt với các chiến-hữu Phan Quang Nghiệp, Thái Văn Hoà, luật-sư Ngô Văn Tiệp, v.v... và cả với cựu Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc B́nh. (xem h́nh)

 

            Vậy xin trả lời ông Nam Mộ Dung và tất cả quư vị nào cũng muốn biết những điểm ghi trên.

 

Nay kính,     

LÊ XUÂN NHUẬN     

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Xuan_Nhuan

 

Petition

trở lên     

TranThaiVan

trở lên     

DanBieu

trở lên     

NghiSi

trở lên     

BoNgoaiGiao

trở lên     

Clinton

trở lên     

Bush

trở lên     

Hanoi

trở lên     

TrongNuoc

trở lên     

NhanQuyen

trở lên     

TuyenNgonNhanQuyen

trở lên     

AnXaQuocTe

trở lên     

TuyetThuc

Trở lên     

NguyenKhacBinh

Trở lên    

 

[PhoNang] Từ Lê Xuân Nhuận, Lê Chân Nhân, Thanh Thanh Đến Lư Tống

Saturday, June 6, 2009 9:35 AM

From: "NamMo Dung" <nammodungsca@yahoo.com>

To:  "Dr Nguyen Hoang" <phonang@yahoogroups.com>,  Hi5forhrinvn@yahoo.com, . more

Từ Lê Xuân Nhuận, Lê Chân Nhân, Thanh Thanh Đến Lư Tống

Hay Từ Không Gian Thật Đến Không Gian Ảo

Nam Mộ Dung

Khởi Từ Lư Tống: Kể từ khi Lư Tống bắt đầu nổi với những “Lời Tự Khai” rằng đương sự đă vượt biên bằng đường bộ sau khi dự tính ăn cắp máy bay của VC bất thành, đến được Malaysia, không có tiền mua vé tầu (mấy chục dollars?) để đi từ Malaysia sang Singapore nên phải bơi ngang eo biển Malaysia và Singapore, viết sách Ó Đen, rồi học chương tŕnh tiến sĩ nhưng chưa tŕnh luận án mà bỏ ngang về Việt Nam, dùng dao ngắn khống chế phi hành đoàn hàng chục người, bắt ép phi hành đoàn phải mở cửa phi cơ cho Lư Tống rải 5 chục ngàn tờ truyền đơn “ta cúi đầu cộng cưỡi cổ, ta đứng dậy cộng sụp đổ” rồi nhảy dù xuống Biên Ḥa (nơi có Dưỡng Trí Viện) mà không nhảy dù xuống Saigon(?), người ta đă bắt đầu thắc mắc về những “khe hở” của những chuyện “huyền thoại” Ó Đen, nhưng v́ ước vọng “chống cộng”, mong cho chuyện “đấu tranh chống cộng thành công” trước khi Mỹ bang giao với VC năm1991, nhiều người “dù biết” vẫn im lặng... Thế rồi Lư Tống được VC “tha” về Mỹ, được tón tiếp ồn ào... Rồi liên tiếp nhiều “huyền thoại” được dàn dựng, nào là bay qua eo biển Florida qua Havanna, Cuba, rải truyền đơn, bay sát mặt biển, nên không bị pḥng không Cuba phát hiện, đến khi bay vào không phận Mỹ, th́ có máy bay phản lực Mỹ bay lên “bảo vệ” bay về hạ cánh xuống Florida an toàn, mà không thấy h́nh chụp chiếc máy bay mà Lư Tống mướn để làm “công tác” này (?).. Thế rồi huyền thoại Lư Tống mướn máy bay của Thailand, hối lộ 10,000 dollars cho huấn luyện viên phi hành để người này cho Lư Tống lái máy bay về Việt Nam “nhân dịp TT Bill Clinton sang thăm Việt Nam” (lần này không nhảy dù xuống Biên Ḥa nữa), quay về Thailand, bị bắt, bị an ninh Thailand điều tra nhưng huấn luyện viên lại không xuất hiện làm chứng, lại cứ khăng khăng là không có... khiến sự nghi ngờ của người ta lại càng tăng cao... Rồi những LS Hoàng Duy Hùng, LS Nguyễn Tâm, những Đại Tá Ân, những Nguyễn Hưng và nhiều người khác đă lo lắng, bay sang Bangkok để giúp đỡ, nhưng rồi dần dần rút vào im lặng một cách khó hiểu... và càng khó hiểu hơn, khi anh ruột Lư Tống là Đại Tá Chỉ Huy Biệt Cảnh (?) Miền Trung Lê Xuân Nhuận cư ngụ tại San Jose, Bắc California, lại hoàn toàn giữ im lặng, khiến nhiều người nêu thắc mắc cả ngoài đời thực và trong đời ảo (internet) rằng tại sao Lư Tống bị bắt tại Thailand, bị đe dọa gửi về Việt Nam cho VC, mà không thấy Lê Xuân Nhuận lên tiếng, không thấy sang thăm Lư Tống tại Thailand... th́ lúc đó ông anh ruột Lê Xuân Nhuận mới “lên tiếng” bằng một bài viết “Lư Tống Em Tôi” trong đó toàn kể những thành tích “ăn chơi, gái ghiếc”, mỗi lần đến thăm anh đèo, chở một cô khác nhau, hay những “thành tích ngông cuồng, vô kỷ luật” như chạy xe vào cổng phi trường mà không dừng lại trạm kiểm soát mà không bị an ninh bắt hay bắn... Với những tiết lộ này của Đại Tá Biệt Cảnh Lê Xuân Nhuận, người ta thắc mắc “tại sao ông anh ruột lại không kể những thành tích anh hùng của Lư Tống mà chỉ kể những thành tích ăn chơi và ngông cuồng của em ḿnh”... Phải chăng ông anh quá biết rơ chuyện “anh hùng Lư Tống ảo” của em ḿnh, nên cứ phớt lờ như người vô can. Người ta cũng đă nhiều lần nêu lên thắc mắc tại sao Lê Xuân Nhuận họ Lê mà em ruột là Lư Tống lại họ Lư, và đặt vấn đề phải chăng Lê Xuân Nhuận là con bà cả nên khai sinh chính thức họ Lê, c̣n Lư Tống con bà hai nên phải khai họ mẹ và có người c̣n thắc mắc “tại sao Lê Xuân Nhuận không ngó ngàng ǵ tới em ḿnh v́ ghét mẹ Lư Tống đă chia xẻ hạnh phúc của bà cả mẹ ḿnh hoặc mẹ Lư Tống là Công Giáo mà mẹ Lê Xuân Nhuận là Phật Giáo, nên ghét mẹ con Lư Tống”... Những thắc mắc này chưa một lần được Lư Tống hay Lê Xuân Nhuận giải thích ngay cho đến những ngày Lư Tống tuyệt thực chống Madison tại San Jose năm 2008, bị Hạnh Dương Huyền Anh chụp h́nh “xỏ lá” túp lều lư tuởng của Lư Tống lại có h́nh ảnh của lá cờ VC, cờ đỏ sao vàng, và Nguyễn Thiện Căn và Quỳnh Thi của Việt Nam Nhật Báo “phỏng vấn xỏ lá” cũng không kém với cố t́nh hỏi dồn cho đến khi Lư Tống tuyên bố là “Việt Cộng cho tiền tôi cũng lấy” và từ đó vai tṛ anh hùng Lư Tống cũng biến thành anh khùng Lư Tống th́ Việt Nam Nhật Báo cũng âm thầm bỏ quên Lư Tống luôn... Phải chăng hành tŕnh anh hùng Lư Tống là từ Việt Nam sang Mỹ mà đích nhắm của “mũi tên” là cộng đồng chống cộng Bắc California với nhiệm vụ “mission imposible” hóa giải phong trào chống cộng tại Bắc California mà Việt Cộng rất mong muốn? Và kể từ đó, phải chăng vai tṛ của Lư Tống đă rơ và “mission accomplie” nên người ta đă không nói ǵ tới Lư Tống nữa, dù Lư Tống vẫn mặc đồ bay xuất hiện bên cạnh những nhân vật chống cộng nổi nang của cộng đồng?

Đến Lê Xuân Nhuận Đại Tá Chỉ Huy Đặc Cảnh Miền Trung: Ông Lê Xuân Nhuận có ba tên Lê Xuân Nhuận là tên thật, Lê Chân Nhân (người thật họ Lê, lấy ư từ các chuyện kiếm hiệp kỳ t́nh, là các nhân vật tu hành hành hiệp giang hồ) và Thanh Thanh. Thanh Thanh là bút hiệu mà ông Nhuận dùng kư dưới những bài thơ tiếng Việt (và có khi được ông tự dịch sang tiếng Anh), c̣n tên Lê Chân Nhân được dùng vào email address lechannhan@yahoo.com thường dùng để gửi những bài viết về chính trị của ông Lê Xuân Nhuận. Theo ông Nhuận tự kể th́ ông là Đại Tá chỉ huy trưởng Lực Lượng Biệt Cảnh Miền Trung, tức lực lượng cảnh sát đặc biệt (cảnh sát dă chiến, tức không phải cảnh sát sắc phục có nhiệm vụ trị an thông thường), thường góp phần trong những công tác “đặc biệt” với cấp tướng của Bộ Chỉ Huy Vùng Chiến Thuật, Sư Đoàn và Quân Đoàn và các cấp chỉ huy Cố Vấn của Hoa Kỳ bên cạnh các cấp chỉ huy trên của chính quyền và Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa và hiện sinh sống tại San Jose, Bắc California nhiều chục năm nay, nhưng không thấy ông xuất hiện tại các cuộc sinh hoạt của 3 hội cảnh sát tại Bắc California, nên người ta vẫn thắc mắc tại sao một nhân vật “nổi nang” cao cấp của cảnh sát mà các hội đoàn cảnh sát Việt Nam lại dễ dàng bỏ quên ông ta một cách “dễ dàng” như vậy? Với cấp bậc Đại Tá, ông Nhuận chỉ đứng sau có Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh, ngang hàng với Đại Tá Nguyễn Mâu, trên Thiếu Tá Lê Kiểu và Thiếu Tá Thái Văn Ḥa, thế mà anh em cảnh sát lại chịu để im cho Đại Tá Lê Xuân Nhuận “quy ẩn” dễ dàng như vậy sao, không ít ra mời được Đại Tá xuất hiện trong những sinh hoạt của Hội Ái Hữu Cảnh Sát sao?... Mặt khác, trong những sách và bài viết về các việc biểu t́nh, biến động Miền Trung từ năm 1963 cho đến ngày 30 tháng tư năm 1975 [như của Thiếu Tá Liên Thành, Phật Giáo, cháu của Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, của Đại Tá Phạm Bá Hoa, của Bộ Tổng Tham Mưu (năm 1966, khi xẩy ra biến loạn Bàn Thờ Phật Xuống Đường) và chánh văn pḥng của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm] không thấy nhắc tới trong các hoạt động, họp hành của các cấp chỉ huy dân sự, quân sự và cảnh sát. Dĩ nhiên, cấp chỉ huy cao cấp nhất của cảnh sát ở miền Trung là cấp Đại Tá (không có chuẩn tướng, và Thiếu Tướng th́ chỉ có ông Nguyễn Khắc B́nh là cao cấp nhất). Một nhân vật cao cấp hàng thứ hai của cảnh sát mà sao các ông Liên Thành và Phạm Bá Hoa, và các hội cảnh sát Bắc California và các nơi... lại vô t́nh bỏ quên một cách lăng nhách như vậy được?

Theo như những bài viết của ông Lê Xuân Nhuận, ông Lê Xuân Nhuận từng chỉ huy những chiến dịch đối phó với các biến động Miền Trung, phá vỡ nhiều đường dây xâm nhập của Việt Cộng nhưng lại không đề cập đến những ổ Việt Cộng nằm vùng trong Phật Giáo ở miền Trung, những Chủ Tịch các Hội Phật Học Cứu Quốc ở Miền Trung như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Quảng Liên, Thích Hộ Giác, Thích Mẫn Giác, Thích Thiện Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Khắc Quyến, Đàm Quang Yêu, mà phải đợi đến khi (năm 2008) Vơ Văn Ái công khai kể công giúp Việt Cộng và trách Việt Cộng vô ơn, người ta mới biết được rơ ràng.

Thế nhưng với TT Ngô Đ́nh Diệm và Công Giáo, dù chuyện cỏn con như chuyện TT Diệm có con riêng (?) th́ ông Nhuận cũng đặt thành vấn đề nhưng chỉ úp mở theo lối tuyên truyền rỉ tai của Việt Cộng, mà không đưa được ra tên của người con đó và bà mẹ của người con đó tên ǵ, hiện ở đâu...

Trong bài viết 9 Năm Bên Cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm do nguyên bộ trưởng Nội Vụ Lâm Lễ Trinh viết theo lời kể của ông Quách Ṭng Đức, chánh văn pḥng của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, ông Nhuận lại phê b́nh ông Lâm Lễ Trinh mà không đặt vấn đề với ông Quách Ṭng Đức, tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp ông Quách Ṭng Đức để đưa ra những sự thật mà có thể, sau 9 năm làm việc bên cạnh TT Ngô Đ́nh Diệm, ông Quách Ṭng Đức có thể nhớ sai. Nên nhớ ông Quách Ṭng Đức là người Phật Giáo, không phải Công Giáo, cho thấy nhiều người đă tung tin là ông Ngô Đ́nh Diệm đă loại bỏ những người Phật Giáo, chỉ dùng Công Giáo là hoàn toàn vu không xuyên tạc. Thực ra, sau một thời gian cộng tác, luôn luôn xuất hiện những mâu thuẫn, những bất đồng, những hiểu lầm nên người ta thường xa nhau, bỏ nhau, như vợ chồng c̣n ly dị nữa mà... Những người như chính ông Bộ Trưởng Lâm Lễ Trinh, BS Trần Kim Tuyến, LS Trần Chánh Thành, LS Trần Trung Dung... là Công Giáo mà c̣n phải ra đi. Luật sư Lâm Lễ Trinh, bị mất chức Bộ Trưởng Nội Vụ, phải đi làm Đại Sứ 3 nước Ả-Rập, c̣n BS Trần Kim Tuyến cũng mất chức Giám Đốc Sở T́nh Báo v́ bị hiểu lầm... BS Trần Kim Tuyến, theo như người ta biết, đă thả nhầm một số cán bộ VC nằm vùng, do can thiệp của một số bạn bè hay thân nhân nên bị các nhân viên cấp dưới báo cáo, phản đối...

Thêm nữa, người viết có đề cập đến chuyện nhiều người Công Giáo đă “bảo hoàng hơn vua” đă treo cờ Công Giáo, hay nịnh bợ quá lố làm hại cho uy tín của Đức Cha Thục, TT Diệm hay ông Ngô Đ́nh Cẩn... và có nhấn mạnh đến trong số bảo hoàng hơn vua có cả nhiều người Phật Giáo và cả bọn VC nằm vùng muốn làm chuyện quá lố làm mất uy tín ông Diệm và gịng họ Ngô... nhưng ông Nhuận chỉ gạch dưới và tô mầu chữ Công Giáo theo lối trích ngang của những kẻ ác ư. Chuyện mà bọn VC nằm vùng trong các tổ chức chính quyền hay quân đội đă cố t́nh hống hách la hét, bắt khoan bắt nhặt các người dân, các cấp quân đội cấp thấp để làm dân chúng và quân nhân bất măn với chính quyền, theo Việt Cộng thiếu ǵ. Chính người viết, khi than thở là nhiều người Phật Giáo đă ủng hộ ông Diệm và Công Giáo quá lố, gây hiểu lầm cho Công Giáo th́ một ông bạn Phật Giáo bèn “chân thành” tiết lộ là “th́ chúng tôi thấy ông Diệm và Công Giáo làm hay quá, nên muốn giúp thêm”. Đây là câu chuyện thật mà chắc ông Nhuận và nhiều người cũng đă thấy ngoài đời. Trong vụ một số nơi Công Giáo Việt Nam chống giáo quyền, biểu t́nh chống Giám Mục và linh mục, có nhiều người thú nhận, tôi không phải Công Giáo nhưng thấy anh em Công Giáo làm th́ chúng tôi đến giúp, cũng vác thánh giá và vác cờ dùm.. cũng y như vậy.

Thực ra th́ người viết rất có cảm t́nh với ông Lê Xuân Nhuận, nhưng cứ thắc mắc hoài về những bài viết “cố ư thiếu xót” về những hoạt động của VC nằm vùng trong các vụ biến động miền Trung và Ságon 1963, 1966... cho đến khi ông Lê Xuân Nhuận dẫn chứng những tài liệu trích dẫn trên Tự Điển Dictionary - Wikipedia, the free encyclopedia là nơi người ta muốn viết ǵ th́ cứ viết vào và ban điều hành của Tự Điển này không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay pháp lư... Ngoài ra, ông Lê Xuân Nhuận c̣n dùng tiểu xảo là ông đă viết 10 điều mà người viết chỉ đặt vấn đề có 2 điều như vậy chứng tỏ 8 điều kia người viết cho là ông Nhuận viết đúng. Xin nói rơ với 8 phần 10 c̣n lại là việc mà người viết không liên hệ và không quan tâm, v́ đó là phần của ông Quách Ṭng Đức, người viết chỉ quan tâm 2 vấn đề là nguyên nhân việc cấm treo cờ tôn giáo ngoài đường của TT Ngô Đ́nh Diệm do từ lễ Kim Khánh của Đức Giám Mục Ngô Đ́nh Thục treo cờ Công Giáo tràn lan ngoài đường và phi trường Huế khiến TT Diệm giận dữ, bỏ không dự lễ Kim Khánh của Đức Cha Thục và ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo (bao gồm cả Công Giáo) ngoài đường... Ở Mỹ hiện nay cũng không cho tôn giáo rước xách lung tung ngoài đường, thường lễ rước chỉ tổ chức trong khuôn viên nhà thờ mà thôi. Ngoài ra, ông Nhuận cũng nên để ư rằng Lễ Kim Khánh của Đức Cha Thục xẩy ra năm 1962 và việc TT Diệm ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo ngoài đường ngay sau đó, chứ không phải tháng 5-1963... như ông cố t́nh dẫn chứng từ những người ngoại quốc vớ vẩn nào đó, chằng biết rơ nội t́nh của người Việt và diễn tiến thực tế, cứ viết theo lời kể của người khác theo kỹ thuật “người mù sờ voi”. Câu chuyện cũng giống như chuyện gia đ́nh của ông, người ngoài chẳng biết ǵ về chuyện nội bộ gia đ́nh của ông cứ khăng khăng là ông Lê Xuân Nhuận thế này, bà Lê Xuân Nhuận thế kia nên gia đ́nh ông Lê Xuân Nhuận xẩy ra thế nọ... Người viết lịch sử phải tôn trọng nguyên tắc “biết th́ thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, không dẫn chứng theo những người ngoài “sờ voi”. Người viết thất vọng về ông Lê Xuân Nhuận nhiều lắm v́ ông đă không viết được theo đúng tư cách của người viết sử mà viết theo lối đẹp tốt khoe ra (những việc ông làm với tư cách Chỉ Huy Trưởng Đặc Cảnh Miền Trung) và che đi những ǵ xấu xa liên hệ đến Việt Cộng nằm vùng trong Phật Giáo, làm mất uy tín Phật Giáo. May thay, những kẻ Phật Giáo tiếp tay cho VC rất ít (dù cũng đủ làm mất miền Nam vào tay VC), c̣n đa số Phật Giáo Đồ khác như Cổ Sơn Môn, Phật Giáo Thiền Định Đạo Tràng, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam của Hoà Thượng Thích Minh Trực, Đại Đức Thích Chơn Bổn, Hội Phật Học Nam Việt của cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, của các Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Thích Tâm Giác, Thích Đức Nghiệp và đa số Phật Tử thuần lương đă không tham dự hay rút ra kịp thời...

Tóm lại, với những điều viết về ông Lê Xuân Nhuận ở trên, người viết mong ông Lê Xuân Nhuận trả lời một lần cho rơ ràng những nghi vấn mà người viết đă nêu lên, từ mối liên hệ với Lư Tống ra sao, tại sao không lo cho Lư Tống mà lại viết những điều rất “tiêu cực” cho Lư Tống và về những vai tṛ mà ông Nhuận làm tại Miền Trung với tư cách chỉ huy cao cấp của Đặc Cảnh Miền Trung, được khen thưởng ra sao, do ai kư và tại sao không tham gia sinh hoạt với các hội cảnh sát địa phương?

 

Nam Mộ Dung ()

 

www.LeXuanNhuan.com