MUN ĐỜI DIỄM TUYỆT

    

Bạn hỏi thăm ti nơi viễn phương:

Chắc cn tha thiết nhớ Qu Hương,

Tiếc thương kỷ niệm thời sung mn,

Thuở nắng thanh bnh vạn thuở vương?

 

Mun đời diễm tuyệt bức tranh qu!

Nhớ cnh diều bay tận cuối đ;

Nhớ bng c đi bn ruộng la,

Mục đồng thổi so cưỡi tru về;

 

Nhớ con đường nhỏ, lũy tre xanh;

Nhớ mấy hng cau đn gi lnh;

Nhớ chuyến đ ngang soi bng nước,

Tiếng h gi gạo dưới trăng thanh.

 

Qun nước lng my nhớ thuở no

Chng mnh đối ẩm ngắm trăng sao:

Hương qu thơm ngt vần thơ họa,

Hồn ngỡ say men cốc rượu đo...

 

Ngy nay, kẻ ở lại, người đi,

Man mc bn lng hận biệt ly;

Bạn rủi sa chn vng khổ ải,

Ti cn lận đận kiếp tu mi.

 

Ti sợ hong hn, sợ bng đm,

Thời gian khu gợi nhớ nhung thm!

Qu hương, quyến thuộc, thn bằng đ

Cch biệt mun trng mỏi cnh chim!

    

                  HỐ MỘNG THIỆP