MÙA XUÂN NÀO CHO MẸ

      

Có Mùa Xuân nào cho Mẹ không em?

Dĩ văng buồn, và kư ức không quên:

 

Đêm chạy giặc Tháng Tư Đen ngày đó!

Mẹ dắt d́u cả đàn con khốn khó

Vượt trùng dương với thuyền nhỏ mong manh

Trên đại dương bị hải tặc hoành hành

Mẹ tuẫn tiết liệt oanh ngời Gái Việt

Oan khiên đó! Chừ làm sao em biết?

 

Ba mươi năm rồi, dân Việt chịu đau thương

Ba mươi năm rồi, người Việt sống tha phương

Sống rải rác khắp cùng trên thế giới

 

Mùa Xuân này, xin em cho anh gởi

Một đóa hồng đến người Mẹ năm xưa

Với ḷng thành cầu nguyện sớm trưa

Cho hồn Mẹ ngày mai thanh thoát.

      

                                  HÀ Đ̀NH HUY