MƯA                   

  

Trời mưa                        

ướt mất đường đi           

Ngày qua                        

Cướp mất những ǵ        

Thân thương                  

 

Nhưng                            

Sao ḷng măi                  

Vấn vương                     

Mộng mơ son trẻ           

Yêu thương                    

Tháng ngày…                

 

Nhớ chàng                     

Tim vẫn tràn đầy            

T́nh chàng                     

Sưởi ấm                          

Tháng ngày vắng nhau  

                                               

Thời gian c̣n lại            

Qua mau                        

Chàng ơi                        

Đợi nhé                          

Thay sầu đón em…        

 

Trời mưa th́ mặc trời    

Mưa                               

Ḷng em hoa nở             

Trời mưa… ngại ǵ…    

 

NGUYỄN KỶ LAN