mA đNG                              

tRN cHỐN aN bNH

 

thin thu động chn tm thường an trụ?                 

đất trch no huyễn hoặc ci đng phương            .

một sớm ta về dng sng tỉnh thức                    

gậy trc đầu non lặng ngắm qu hương                       

 

trường sơn mở vầng trăng tao ngộ            

chốn thảo lư tnh tự thủy chung                         

em tru mến từ trăm năm nhật nguyệt                

dạt về đu hoang phế thuở my nguồn             

 

ta hoi vọng ma xun đời vĩnh cửu                     

ngựa ăn năn đồng cỏ nội quy hng                    

rừng si m u trầm hương mạch chuyển             

nắng sưởi thơm nụ cười thắm mai vng               

 

viện trc xanh nghn trang cổ sử                              

xun triệu năm mộng ước hiền ha            

chỉ c nhn gian muộn phiền biến dịch                

người đi - về hữu hạn dấu chn qua                   

 

tim cưu mang chim hồng xa lạc quốc                     

nn thm về thương ht giữa đồi my            

hồn trinh nguyn ươm cnh sen trắng              

cn khn ơi! tnh đậm cố hương ny                

 

những oan nghiệt mun trng lửa tắt?            

mặt trời ln soi niệm bao dung                               

em c nghe ma xun vừa hiện hữu            

trong lng nhau mầu nhiệm đa yu thương   

      

THI T HẠP