Mưa, bn bỜ sng cũ

     

Dng sng lạnh khi sương tan

ẫm cơn mưa lũ tự ngn khơi xa

Tưng bừng trời đất mưa hoa

Hạt theo đuổi hạt tinh h quyện cao

 

Hạt rơi trn nhnh sng no

Hạt cn ướt đẩm m đo ngy xưa

Hạt rơi trn tc thẹn tha

Hạt cn quyến luyến bn bờ mi cong

 

Nghn hoa trải xuống dng sng

Sng m sot bng my lồng dng hoa

mưa xao xc mặt giang h

M m sương khi vỡ o thinh m

     

         VŨ THỊ THIN THƯ