MỘT NỬA                    

      

Thân ta hai mảnh mà thành                

Nửa ta với nửa thân h́nh người yêu               

Ngày th́ nửa sáng nửa chiểu                

Thương th́ nửa có, nửa điều nói không     

Mây chiều nửa tím nửa hồng                       

T́nh ai nửa nhạt cho ḷng ngẩn ngơ        

Để ai nửa đợi nửa chờ                         

Nửa ngồi ủ rũ, nửa hờ hững đi                    

Nửa yêu cay đắng sá ǵ                        

Nửa ta cũng chẳng buồn chi cuộc t́nh          

   

                  ANH ĐỘ ĐỖ CẨM KHÊ