MN QU VU LAN

 

mở cuốn an bum nhn thấy mẹ

bng mẹ năm no nay đ xa   
đm nằm nghe gi la thao thức  

mưa g vo tim nỗi nhớ nh 

 

đời sống hm nay  đầy đủ  lắm            
m con khng mẹ, chẳng cn cha   
ngy xưa con sống ngu ngơ vậy     

giờ biết thương yu thiếu mẹ gi

 

mẹ đ ra đi thời kh nhọc 
qu ngho nặng trĩu gnh bn ba 

sắn khoai nui mẹ ngy sau cuối 
con mắc t lao phải vắng nh     

 

gian kh một đời cha mẹ gnh  
ơn dy nghĩa nặng chẳng phi pha   
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ   
xin gửi hm nay một cht qu ?  

 

thng bảy Vu Lan ma bo hiếu    

m dương cch trở mấy đường xa   

nn nhang ngọn nến lung linh gi 

chẳng khc m sao mắt lệ nha 

                           

         MẠC PHƯƠNG ĐNH