MẸ LÀ TẤT CẢ           

 

 

Me suối mát thiên thu đời con tắm                 

Mẹ hoa thơm tươi thắm cả vườn xuân             

Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian      

Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức             

Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác                          

Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô             

Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô            

Mẹ sữa mật cả đời con hạnh phúc             

Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực                 

Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan             

Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian             

Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát     

Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt              

Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm             

Mẹ thâm sơn ấp ủ nắng mưa chan              

Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót   

Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật             

Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la                         

Mẹ cho con trí tuệ tánh vị tha                    

“Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà... không nói hết              

Mẹ là cả những ǵ cao quư nhất               

Mẹ ơi... con trang trọng nhớ ơn Người.

 

              THỦY LÂM SYNH