MẮT EM

 

Mắt em là cửa sổ

Mở vào tâm-hồn em:

Một vườn hoa mới trổ

Mời đón anh vào xem.

 

Hoa cần người nghệ-sĩ

Biết tận hưởng hương màu;

Anh cần Chân Thiện Mỹ:

Chúng ḿnh ḥa hợp nhau.

 

Anh trôi vào mộng lạ

Dưới nắng ấm ngày xanh,

Có chim ca, bướm họa,

Và rạo-rực ḷng anh.

 

Một tia nh́n đă đủ

Nói lên bao ư t́nh;

Một bóng h́nh ấp ủ

Để thấy đời thêm xinh.

 

Anh nay thêm sáng mắt,

Anh nay thêm sáng ḷng,

Giữa vùng trời trong vắt

Là mắt em sáng trong.

 

            THANH-THANH