MẮT BIẾC HỒ THU

 

 

       Mắt  em  l  cả  hồ  thu

Tiếng em thnh tht như ru men tnh  

       Ước sao chỉ c đi mnh  

Nhưng đu chỉ c chng mnh ước ao    

       Đm no ngước mắt trng sao

Cng em mơ ước nơi no viễn du 

       Nhn em đy mắt hồ thu

Anh qun giấc mộng viễn du nơi no  

 

       Bng khung gi lọt song đo  

Nhớ đi mắt biếc hm no tương tư  

       Đường trần một ci hoang vu

Đi hoi mới biết thin thu nhớ người 

 

       Nơi đy c ni cng đồi 

C con suối nhỏ da trời mu xanh

       Em ngồi xo tc bn mnh 

Bi thơ anh mới viết thnh tặng em 

      

                    Ton Phong

                    NGUYỄN XUN VINH