MẮT ANH

Em xem giùm mắt anh

Có cái ǵ là lạ

Vừa xanh như trăng thanh

Vừa hồng như lửa hạ

Vừa vàng như nắng hanh

 

Em xem giùm mắt anh

Có cái ǵ lấp lóa

Nhưng không là vảy cá

Cũng không là thong-manh

 

Em xem giùm mắt anh

Có cái ǵ kỳ dị

Không phải là cận thị

Không phải là viễn thị

Không phải là loạn thị

Giác-mạc vẫn trong lành

Mắt vẫn sáng long lanh

 

Thật ra, anh biết rành

Không cần t́m loanh quanh

V́ nó là tâm bệnh:

H́nh em trong mắt anh!

 

Thật ra, anh không đau

Không cần t́m bệnh lư

Anh cần em chú ư

Cốt để được gần nhau

 

Em là một nụ cười

Em là đóa hồng tươi

Cho ḷng anh thắm măi

Cho anh tin yêu đời

 

          THANH-THANH