MAI TA VỀ                                

 

 

Mai mốt ta về thăm phố xưa   

Biết c cn ai buổi đn đưa? 

Bng hnh năm trước giờ biền biệt

Đ thấu lng nhau quặn nhớ chưa 

 

Mai mốt ta về thăm phố quen  

Chiều nao mưa sủng gi chao đn  

Lối mai ng hạnh thời h hẹn  

Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen   

 

Mai mốt ta về thăm phố sương

Đường chia luống cc nắng phơi hường 

M xưa đưa đn mu phượng thắm 

Xn xao đưa đn buổi tan trường 

 

Mai mốt ta về thăm phố my 

Dng chao qua cổng trc mai gầy 

Bng rm tn rợp ma đơn muộn

C biết thơ chng đẫm khe cay 

 

Mai mốt ta về thăm phố thề 

Lời nguyền xẻ nui lấp sng qu

Từng đm quần tụ (từng đm trắng) 

Bn chuyện trăng tn bến nguyệt m

 

                    V THẠNH VĂN