MẶC-CẢM

 

 

    Con vua th  ngự ngai vng,

Con    th  tọa  dưới  tn  cy  đa.

 

     Bao giờ  trời đất can-qua:

Ngai vng đổi chủ, cy đa đổi thầy!

 

     Chuyện đời, d dở, d hay,

Th ngai vẫn c, th cy vẫn cn!

 

     Khi thương: tri ấu cũng trn,

Khi ght: sợi tc cũng cn chẻ ba!

 

     Vch cha: mc o c-sa,

Cửa kho đế-khuyết: xuất ra long-bo!

 

     Cu-Tiễn ngự gi lm-tro

C bao giờ, nhớ ngy no... Ty Thi...

 

                                 THANH-THANH

                                 Văn Nghệ Tiền Phong

                                        số 59, ngy 21-7-1960