LỐI VỀ

 

Người về đâu trong chiều xuân hoa nắng

Tiếng nhạc ḷng ḥ hẹn những thanh âm

Sao bước chân vẫn lặng lẽ âm thầm

Và đôi mắt chao ôi! Buồn xa vắng..

 

Người về đâu trong thoáng chiều gió hạ?

Mà cung đàn trầm lặng nét phôi pha

Những bước chân t́m đâu bóng quê nhà

Ôi đôi mắt! u uẩn buồn xa lạ..

 

Người về đâu trong chiều thu vàng vơ?

Cung khúc buồn d́u cánh lá vàng khô

Này người ơi c̣n đây nỗi mong chờ

Xin mắt biếc thôi vương sầu lệ nhỏ

 

Người về đâu trong chiều đông tuyết phủ?

Nhạc lưng trời thoáng ước hẹn ngh́n thu

Ḱa dáng ai trong sương tuyết mịt mù

Bước ngập ngừng.. mắt t́m về lối cũ

 

      HOÀNG NGỌC QUỲNH GIAO