LỜI THẦY NĂM XƯA

 

Con nhớ mi ngy xưa con b nhỏ

Bước đến trường chưa trn tuổi đi mươi

Khoanh tay nghe thầy giảng thật tuyệt vời

Từng lời dặn như khun vng thước ngọc

 

nh mắt thầy nhn con v đon được

Một qu hương trong su thẳm tri tim

Thầy nhắc nhở... chng ta người Việt Nam

Sống nơi đu lun nhớ về cội nguồn

 

Bi học lm người thầy đ dạy con

Con lun nhớ d cuộc đời sng gi

Lời thầy văng vẳng bn tai nhắc nhở

i... dịu ngọt lm sao con qun được

 

Con sẽ hứa v lm trn nguyện ước

Xin học tiếp bi học cn dang dở

Lời giảng của thầy trn từng trang vở

Bi học của thầy đậm nt yu thương.

 

                      LOAN SI GN