LỜI M ĐẦU

 

 

        Nhân dịp Lễ Kỷ-Niệm 200 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại La-Vang được tổ-chức vào năm 1998, các nhân-vật tên-tuổi của Ki-Tô-Giáo La-Mă, trong hàng giáo-sĩ lănh-đạo lẫn trong hàng giáo-dân trí-thức, đă viết và trích-dẫn các bài viết đă có xưa nay về sự-tích La Vang, tạo thành một tập tài-liệu tóm-lược về biến-cố có tính-cách lịch-sử này.

 

        Và chính nhờ có dịp này tôi mới phát-hiện ra Sự Thật về huyền-thoại Đức Mẹ La-Vang mà cả mấy chục năm trước (trước 1975) đă có dư-luận nghi-ngờ, và cuối-cùng t́m đến tận gốc của Giáo-Hội là Ṭa Thánh Vatican, mà ở đó chính Đức Giáo-Hoàng đương-thời Giăng Phao-Lồ Đệ Nhị (John Paul II) cuối-cùng đă xác-nhận là trong văn-khố của giáo-hội Ky Tô Giáo hoàn-vũ không có tài-liệu nào được lưu-trữ về vụ này.

 

       Trước hết, tôi thấy cần phải nói rơ:  Tôi chống lại mọi sự đàn-áp tôn-giáo, v́ việc đó là dă-man, phi-nhân, không chấp-nhận được.  Và tôi cũng kính-trọng Bà Maria, thân-mẫu của Đức Jesus.

 

       Nhưng Đức Mẹ Maria có quyền hiện ra bất-cứ nơi đâu, miễn là Ngài có thật-sự hiện ra.

 

        Vậy loạt bài này chỉ đề-cập vụ hiện ra tại La-Vang (Việt-Nam) mà thôi (và do chính các tác-giả Ki-Tô-Giáo tên-tuổi nói trên viết ra; tôi chỉ sưu-tập mà thôi).

 

        Xin Quư Vị hăy b́nh-tĩnh, khách-quan, và chờ đến khi đọc xong tất cả (tám Chương, đặc-biệt là Chương cuối-cùng) rồi hăy phát-biểu ư-kiến của ḿnh.

 

        Chân-thành cám ơn Quư Vị.

 

                                                                                                               Đức Mẹ La Vang