LỜI GIỚI-THIỆU

 

 

      Ngày 3-3-1960, vào dịp lễ Hai Bà Trưng (mồng 6 tháng 2 âm-lịch năm Canh-Tư), tác-giả -- người mà một số bạn thơ cho là "đă tự bằng ḷng với cái cuộc đời... vẫn rộng và buồn... và đă từ-chối tham-dự lịch-sử..." -- đă nhân-danh một công-dân, một công-chức ngành an-ninh, một thuyết-tŕnh-viên các buổi học-tập "chính-trị & công-dân giáo-dục" tại một cơ-quan công-quyền ở Huế, công-khai đứng lên tố-giác tất cả lỗi-lầm của chế-độ Ngô Đ́nh Diệm.

      Ngày 15-5-1960, tác-giả bị cách-chức và quản-thúc.

      Ngày 25-8-1960, tác-giả, cùng với một số các cấp chỉ-huy và viên-chức an-ninh tại Huế, đồng-nạn-nhân của guồng máy chuyên-chế họ Ngô, bị đày lên Cao-Nguyên "nước độc và nguy-hiểm".  Sáng ấy, tại sân ga Huế, có nhiều Giám-Đốc, Trưởng-Ty, viên-chức các cơ-quan bạn, đến tiễn chân nhóm người ra đi, mặc dù mật-vụ nhận mặt, ghi tên.

      Một biến-cố nhỏ  khởi-đầu cho những biến-cố lớn.  Và "Với Thượng-Đế" thành-h́nh...

*

      Tại sao lại "với Thượng-Đế"?

      V́ chỉ Thượng-Đế được tin là có năng-lực thần-thông để nghe tiếng nói của mọi loài, trong lúc người đời không nghe, không chịu nghe, không dám nghe, nên tác-giả tâm-sự với Thượng-Đế.  Và v́ tác-giả là kẻ đắm thuyền, không có phao mà với lấy, nên với... Thượng-Đế!

      Qua những bài thơ trong "Với Thượng-Đế", độc-giả sẽ thấy h́nh-ảnh một Con Người mà "Nhân-Vị" bị chà-đạp, Con Người ấy thấy trước những đ̣n tra-tấn dă-man người ta dành cho ḿnh, Con Người ấy quyết tự hủy ḿnh để khỏi bị người ta giết ḿnh, Con Người ấy bưng chén cơm ăn mà lo không biết bữa tới có c̣n có cơm mà ăn hay không, nói chi đến các quyền tự-do, phẩm-giá của Con Người...

*

      Mươi năm về trước, tác-giả đă hănh-diện nói, khi đưa kiểm-duyệt tập thơ "Chiều Ly-Loạn": đây là những bài thơ bài-phong-kiến, đả-thực-dân, đă được sáng-tác và đăng báo ngay dưới thời phong-kiến thực-dân.  Và "Chiều Ly-Loạn" bị cấm xuất-bản, chỉ v́ người ta muốn dành độc-quyền bài-phong, đả-thực cho những cây bút tay sai phong+thực, đợi khi Bảo Đại đă bị truất-phế, quân-đội viễn-chinh Pháp đă rời Việt-Nam, mới đả-thực bài-phong!

      Hôm nay, xuất-bản tập thơ "Với Thượng-Đế", tác-giả cũng hănh-diện nói: khác với nhiều bài-viết của một số kẻ khác (đợi khi Cách-Mạng 1-11-1963 đă thành-công mới đả-kích nhà Ngô), đây là những bài thơ chống ác-ôn tôn-giáo-phiệt, đă được sáng-tác và đăng báo ngay dưới thời Ngô Đ́nh Diệm độc-tài.

 

XÂY-DỰNG