LỄ TẠ ƠN                     

 

Tạ ơn trời Phật đoái thương con

Dâu bể bao phen vẫn sống c̣n

Ngước mặt nh́n đời không hổ thẹn

Hiếu trung giữ vẹn tấm ḷng son

 

Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yêu

Ân huệ cho con đă quá nhiều

Hơn bốn ngàn năm trang sử Việt

Hào hùng bất khuất biết bao nhiêu

 

Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con

Nuôi dưỡng dạy răn được vẹn tṛn

Điều phải biết theo, sai biết tránh

Công ơn Cha Mẹ lớn tày non

 

Tạ ơn tất cả khắp xa gần

Ḍng họ, gia đ́nh, bạn hữu thân

Đă mến thương tôi trong cuộc sống

Cho đời đẹp măi tựa mùa Xuân

 

Tạ ơn nước Mỹ, nhân dân Mỹ

Mở rộng ṿng tay đón thế nhân

Cứu giúp bao người trên Thế giới

Mầu da chủng tộc chẳng hề phân

 

Tạ ơn Sư Trưởng, quư Cô, Thầy

Trí tuệ cho con tự bấy nay

Ân đức khai tâm trân quư ấy

Đă đủ hành trang cuộc sống này.

 

                              TỪ PHONG