LẠC NẺO PHỒN HOA  

  

     Ta đi giữa chốn phồn hoa  

Ngỡ ngàng xiêm áo lụa là đùa vui  

      Môi son mở cánh mộng đời   

Bàn chân lạc nẻo cuối trời lưu vong   

 

      Hoa râm tóc giấu tuổi buồn    

Tay thưa mười ngón tủi hờn nhẹ vơi   

      Vai nghiêng nửa gánh bồi hồi   

Chừng như sóng vỗ biển khơi giạt về    

 

      Ư thơ man mác t́nh quê   

Vần gieo lục bát vọng về ngơ thôn   

      Chiều đi nhặt lá Trường Sơn   

Thả trôi biển mặn gọi hồn mộ sâu    

 

      Ngàn xưa nhắn với ngàn sau  

Trăm con một mẹ bể dâu thương hoài  

      Biển-Rồng Tiên-Núi xa khơi   

Hẹn về nguồn cội rong chơi tuổi vàng  

 

                        NGÔ ĐỨC DIỄM