KỲ QUAN MẸ

 

Trn thế gian nầy c nhiều kỳ quan, 

C thật nhiều kỳ quan, 

Nhưng kỳ quan đẹp vẫn l Mẹ của ta,

Mẹ của ta l kỳ quan đẹp nhất, 

Trn thế gian nầy Mẹ l kỳ quan. 

 

Em hy ngồi xuống đy, anh hy trọn vng tay

m mẹ thật lng, hn mẹ thật nồng

Đừng đợi mẹ vụt khỏi tầm tay,

Mẹ vụt khỏi tầm tay, mnh n hận lắm

Trn thế gian nầy chẳng cn g đu 

Nếu mẹ đi vo, đi vo thin thu. 

 

Ta c thn nầy cũng nhờ Mẹ sinh ra 

Mẹ sinh ra v Mẹ nui ta lớn,

Cng biển trời cao vời vợi, 

Cả cuộc đời kh đp ơn su. 

 

             THUỶ LM SINH